Švietimo darbuotojų profesinių sąjungų vadovai susitiko su premjeru A.Butkevičiumi

autorius Solidarumas

Priminsime, kad LPSK nariai Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius ir Lietuvos švietimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Eugenijus Jesinas, Andrius Navickas Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas (kuris buvo pakviestas vienintelis iš sudarytos Jungtinės atstovybės kolektyvinei sutarčiai pasirašyti su Švietimo ir mokslo ministerija) dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijojoje sudarytoje darbo grupėje dėl švietimo problemų įgyvendinimo ir finansavimo.

Į derybinę grupę nebuvo pakviesti: Aldona Kindurienė – Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė, Jūratė Voloskevičienė Lietuvos mokytojų profesinės sąjungos pirmininkė, Kęstutis Juknis Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“ pirmininkas ir Ramutė Minkevičienė Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė.

Vėliau Jungtinė atstovybė iškėlė sekančius 5 kolektyvinio ginčo reikalavimus:

1. Atkurti mokinio krepšelio dydį, buvusį iki 2009 m. (3738 Lt), o ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimus prilyginti bendrojo lavinimo mokytojų atlyginimams;
2.Atkurti bazinę mėnesio algą (BMA), buvusią iki 2009 m. (128 Lt);
3.Ikimokyklinio ugdymo įstaigų 1,5-3 metų vaikų grupes sumažinti iki 10, 3-7 metų – iki 15 vaikų; bendrojo ugdymo mokyklų pradines klases sumažinti iki 20-22, 5-8 klases – iki 24-26, 9-12 klases – iki 22-24 moksleivių;
4.Sudaryti sąlygas mokytojams išeiti į senatvės pensiją nuo 55 metų;5.Pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį.

Reikalavimai buvo pateikti LR Trišalei tarybai, tačiau LPSK vadovas A.Černiauskas blokavo jungtinės atstovybės šakos kolektyvinio darbo ginčo svarstymą LR trišalėje taryboje ir taip užkirto kelią šakos kolektyviniam darbo ginčui dėl kurio paskelbimo nereikia balsavimo. Todėl dėl įspėjamojo 2 val. streiko buvo balsuojama atskirose ugdymo įstaigose. Įspėjamasis 2 val. streikas įvyko 2014 m. lapkričio 13 d. o neterminuotas streikas numatytas 2014 m gruodžio 2 d. Tai paskatino Vyriausybę derėtis ne tik su išrinktaisiais, kurie pasisako prieš streiką, bet su visomis ugdymo įstaigas atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis.

Todėl Lapkričio 18 d.13 val , visų švietimo darbuotojų profesinių sąjungų vadovai buvo pakviesti ir susitiko su Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovu Algirdu Butkevičiumi.Susitikime buvo aptarti švietimo įstaigų finansavimo tvarkos, dėl mokytojų atlyginimų kėlimo bei teisingesnės jų mokėjimo sistemos įgyvendinimo galimybės ir terminai, dėl bendros švietimo sistemos tobulinimo ilgalaikės programos kūrimo.

Premjeras A. Butkevičius. pažadėjo, kad švietimo sistemai bus skirta 6 mln. litų išeinančių pensinio amžiaus mokytojų išeitinėms kompensacijoms mokėti bei pakelta darželių auklėtojų atlyginimai iki 10 %. Taip pat Švietimo ir mokslo ministrui duotas nurodymas- vyriausybinės darbo grupės susitikime lapkričio 27 d. pateikti profesinėms sąjungoms raštišką ilgalaikių priemonių planą aktualioms švietimo įstaigų problemoms spręsti ir jungtinės atstovybės kolektyvinio darbo ginčo reikalavimams tenkinti.

P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą