Tęsiasi derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties

autorius Solidarumas
derybos sumazin

Spalio 15 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje toliau vyko derybos dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties. LŠPS „Solidarumas“ atstovavo pirmininkė Ramutė Minkevičienė.

Daug laiko derybininkai praleido diskutuodami apie panaikintą prievolę mokyklų vadovams turėti penkias kontaktines valandas. Profsąjungų atstovai pateikė pastabų ir pasiūlymų, kaip uždrausti vadovams turėti po antrą darbo sutartį bent jau toje pačioje mokykloje, tačiau pasirodė, jog tai nėra taip paprasta. Pagaliau buvo suformuluota tokia nuostata: „Nesukurti teisinių prielaidų mokyklų vadovams turėti pedagoginių valandų toje pačioje įstaigoje. Esant tokiai būtinybei, derinti su darbuotojų atstovais“. Tačiau vis tiek lieka neaišku, kas ir kaip tų prielaidų neturėtų leisti sukurti (juk prielaidas „sukuria“ dabar galiojantis Darbo kodeksas), ar tai nepažeis vienos žmonių grupės teisių. Galiausiai pritarta posėdžiui pirmininkaujančios viceministrės Genoveitos Krasauskienės pasiūlymui atidėti balsavimą dėl šio punkto, kol bus rasta tinkama ir teisiškai korektiška formuluotė.

Svarstyta taip pat, ar suteikti teisę nevesti pamokų ir direktorių pavaduotojams bei skyrių vedėjams. Švietimo ir mokslo ministerijos derybininkai pritarė tam, kad tas pačias nuostatas kaip įstaigų vadovams taikyti ir kitiems administracijos darbuotojams netikslinga. Balsų dauguma nutarta, jog šakos kolektyvinėje sutartyje nuostatos apie mokyklų vadovų pavaduotojų kontaktinių valandų „išėmimą“ nebus.

Nemažai diskutuota dėl LŠDPS pateikto siūlymo: „Įvesti (atkurti) atitinkamai didesnius darbo užmokesčio tarifinius koeficientus pedagoginiams darbuotojams, turintiems 20 ir 25 metų pedagoginio darbo stažą“. ŠMM atstovai suabejojo, ar darbo stažas turi įtakos kokybei, o pritarus siūlymui, labai skirsis jaunų mokytojų tarifiniai koeficientai. Jie taip pat pabrėžė, jog Konstituciniam Teismui išaiškinus, kad galiojanti darbo apmokėjimo tvarka prieštarauja Konstitucijai, ji turės būti pakeista. Be to, esą visai neaišku, koks bus priimtas naujasis Darbo kodeksas. Balsavimu pritarta tokiam punktui: „Keičiantis pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkai, inicijuoti, kad papildomai būtų nustatyti atitinkamai didesni darbo užmokesčio koeficientai pedagoginiams darbuotojams, turintiems 20 ir 25 m. pedagoginio darbo stažą“.

Vėliau svarstytas punktas dėl etatinio darbo apmokėjimo. Po ilgų diskusijų balsų dauguma buvo pritarta tokiai formuluotei: „Per tris mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo datos susitarti dėl etatinio darbo apmokėjimo tvarkos principų ir inicijuoti teisines prielaidas joms įgyvendinti“.  

Kitas derybinis posėdis numatytas lapkričio 5 d.

Parengė R.Minkevičienė ir V.Kašėta pagal LŠDPS informaciją

0 komentaras
0

Palikti komentarą