TDO: socialinis dialogas yra gyvybiškai svarbus, kad vyktų tvarus atsigavimas po Covid -19 pandemijos

autorius Solidarumas
actrav

Neseniai TDO darbuotojų reikalų biuras ACTRAV paskelbė pasaulinių tendencijų tyrimą apie profesinių sąjungų vaidmenį Covid–19 pandemijos metu, kuris parodė, kad efektyvus socialinis dialogas ir bendradarbiavimas tarp vyriausybių ir darbdavių bei darbuotojų organizacijų yra nepakeičiamas, kuriant ir įgyvendinant tinkamą strategiją ir politiką, kad būtų įveikta Covid -19 sukelta krizė.

 Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) nuomone socialinis dialogas yra gyvybiškai svarbus, kad vyktų tvarus atsigavimas po Covid -19 pandemijos.

Šis tyrimas atskleidė, kad iš 133-jų valstybių 103-ose valstybėse (tai sudaro 81% tyrime dalyvavusių valstybių ) socialinis dialogas pandemijos metu buvo taikomas, kad būtų pasiekti sutarimai dėl priemonių apsaugant darbuotojus ir įmones.

Šis tyrimas taip pat parodė, kad vieną socialinio dialogo formą ( trišalę, dvišalę arba abi) naudojo 100% arabų šalių, 88% Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių, 84% Europos ir Vidurinės Azijos šalių, 77% Afrikos šalių ir 76% Amerikos šalių. 

„Mes gyvename iki šiol nematytos krizės laikotarpiu. Bet viena yra aišku: mums būtina sustiprinti socialinį dialogą, kad užtikrintume ilgalaikį, tvarų, visaapimantį atsigavimą, kuris nepaliktų nei vieno nuošalyje. Stiprios, nepriklausomos, nusimanančios ir daug narių turinčios profesinės sąjungos, taip pat solidarumas pasaulio mastu yra kaip niekad svarbūs, siekiant tokios ateities, kurios norime,“ – sakė ACTRAV direktorė Maria Helena Andre.

Minėtas tyrimas atskleidė kaip karantinas ir kiti apribojimai paveikė profesines sąjungas. 

Vienos profesinės sąjungos nusprendė sustabdyti nario mokesčio rinkimą, o kitos pandemijos metu pamatė naujas galimybes ir pradėjo sėkmingai didinti savo narių skaičių iš darbuotojų, dirbančių neformaliame versle.

Dar kitos profesinės sąjungos sukūrė naujoviškus būdus telkti ir pasiekti savo narius ar įtraukti juos į humanitarines akcijų veiklą.

Šio tyrimo ataskaitoje taip pat pabrėžiami darbuotojų ir profesinių sąjungų teisių pažeidimai visame pasaulyje, atsiradę dėl priemonių, kurias vykdė vyriausybės.

Buvo pažeidinėjami Tarptautiniai darbo standartai, darbo teisės aktai, atleidžiant darbuotojus iš darbo, laikantis nustatytos darbo laiko trukmės, darbo saugos, higienos normų, mokant darbo užmokestį. 

Būdamos esminėmis darbo santykių veikėjomis profesinės sąjungos šiam tyrimui taip pat pateikė savo rekomendacijas.

Jos paragino skubiai imtis veiksmų, didinant sveikatos apsaugos prieinamumą, ligos, nedarbo, šeimos išmokas, užtikrinant darbo saugą darbe, pinigų pervedimo, darbo pajamų saugumą, finansiškai remiant įmones, mokant išmokas natura ir pripažįstant Covid- 19 susirgimą nelaimingu atsitikimu darbe.

Profesinės sąjungos vidutiniu ir ilgalaikiu laikotarpiais pasiūlė stiprinti socialinį dialogą, plėsti socialinės apsaugos aprėptį, vykdyti ilgalaikes investicijas į socialinių paslaugų didinimą ir dalinai arba visiškai valstybėms nurašyti užsienio skolas.

Tyrime tai pat pateikiamos rekomendacijos ir profesinėms sąjungoms. 

Profesinės sąjungos raginamos užtikrinti, kad laikinos priemonės, priimtos kaip atsakas į Covid -19 pandemiją, taptų žingsniu link sveiko atsigavimo po pandemijos, atsižvelgiant į vidutio ir ilgalaikio laikotarpio perspektyvą ir TDO prioritetus, kovojant su Covid -19 sukelta krize. 

Profesinės sąjungos turi žiūrėti į krizę kaip į žadintuvo skambutį, raginantį aktyviau dalyvauti rengiant geresnes ir labiau įtraukias darbo ir socialinės apsaugos priemones.

Profesinių sąjungų vaidmuo yra labai svarbus užtikrinant demokratiją ir ginant socialinį teisingumą.

Profesinių sąjungų veiklos dienotvarkė turi būti nukreipta į politinės valios formavimą, socialinio dialogo stiprinimo mechanizmų kūrimą, žinių, gebėjimų, narių skaičiaus didinimą, naujų paslaugų teikimą, bendradarbiavimo plėtrą, dalyvavimą Jungtinių Tautų Organizacijos darbe, siekiant tvaraus vystymosi, keitimąsi žiniomis, patirtimi ir mokymąsi iš praėjusių krizių.

0 komentaras
0

Palikti komentarą