Teisės ir teisėtvarkos komitete vyko klausymai dėl Darbo kodekso

autorius Solidarumas

Lapkričio 6 dieną Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete vyko  klausymai dėl Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo projekto Nr. XIIP-3234. Lietuvos profesinę sąjungą “Solidarumas” atstovavo pirmininkė Kristina Krupavičienė ir Socialinio dialogo vystymo komiteto pirmininkas Arūnas Lekavičius.

Seimo kanceliarijos Teisės departamentas pateikė pastabas bei pasiūlymus. Departamento numone, reikia tikslinti formuluotę „nustatant nuotolinio darbo organizavimo formą“, nes pagal šios dalies formuluotę, šalys nuotolinio darbo organizavimo formą turi nustatyti darbo sutartyje, kas reikštų, kad šioje dalyje formuluojama imperatyvi norma, kad nuotolinio darbo sutartys, sudarytos iki 2015 m. gruodžio 31 d., tęsiasi, galėtų būti pažeista nesusitarus dėl nuotolinio darbo organizavimo nustatymo.

Beto Departamento nuomone Įstatymo projekto 6 straipsnio 6 dalyje ar kitur reikėtų nustatyti darbo sutarčių nutraukimo taisykles, nustatyti išeitinių išmokų mokėjimo taisykles, kai prašymas nutraukti darbo sutartį pagal Darbo kodekso 127 straipsnio 2 dalį, 128 straipsnį ar kituose įstatymuose nustatytais atvejais, kai nėra darbuotojo kaltės, buvo pateiktas iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Peteikta pastaba dėl Įstatymo projekto 6 straipsnio 11 dalies, kurioje numatyta, kad Valstybinė darbo inspekcija, be kita ko, turės teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei Darbo kodekso įgyvendinimo pasiektų rezultatų įvertinimo pažymą. Reikėtų patikslinti, kokie Darbo kodekso įgyvendinimo rezultatai turėtų būti vertinami, nes nurodyta formuluotė gali būti įvairiai interpretuojama, arba šios nuostatos atsisakyti.

Bendrai Lietuvos Respublikos Trišalė taryba, Seimo kanceliarijos Teisės departamentas, Seimo nariai, profesinės sąjungos, įvairios visuomeninės organizacijos, verslo asociacijos, pateikė 97 pasiūlymus ir pastabas.

 

0 komentaras
0

Palikti komentarą