Telkiamės skurdo mažinti

autorius Solidarumas

Kovo 13 d. Panevėžyje vyko pirmieji mokymai, prisijungiant prie projekto „Telkiamės skurdo mažinti“. Projektą įgyvendina Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, kartu su Pilietinės visuomenės institutu. Mokymuose pranešimus skaitė prof. dr. Romas Lazutka, prof. dr. Boguslavas Gruževskis, Skirma Kondratienė ir Aistė Adomavičienė.

Projektu siekiama sutelkti pilietinę visuomenę Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti, stiprinant bei išplečiant organizacijas, kovojančias su skurdu ir socialine atskirtimi, bei skatinant visuomenės toleranciją skurstantiems.

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, pakvietė NVO ir kitas organizacijas, dalyvauti dviejų dienų mokymuose Panevėžyje, kovo 13 ir kovo 20 d.d. Po mokymų projekto dalyviai turėsime galimybę pusę metų praktiškai pritaikyti mokymuose įgytas žinias advokacijos, komunikacijos ir lėšų telkimo srityse. Tai padės atlikti projekto ekspertai, vesdami individualius seminarus, konsultuodami telefonu, e. paštu.

Mokymuose buvo aptariamos aktualios temos .Prof. dr. Romas Lazutka kalbėjo tema- „Skurdo veidas Lietuvoje ir skurstančiųjų stigmatizacija“.Buvo pristatyta, kokia nedarbo išmokos gavėjų dalis yra visų bedarbių skaičiuje.Labai svarbu nedirbančiam bedarbio pašalpa.Didelė dalis bedarbių negauna išmokų.

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius savivaldybėse labai skirtingas ir tik iš dalies paaiškinamas ekonominiais ir demografiniais skirtumais. Nuo 2014 m.pradžios socialinės paramos srityje pradedama reforma parama perduodama vykdyti savivaldybėms, kaip jų savarankiška funkcija.Ją vykdydamos savivaldybės įstatymu yra įpareigotos nį paramos procesą įtraukti bendruomenių, bei kitų veikiančių organizacijų atsovus. Projekte dalyvaujančioms organizacijoms puiki proga į šį procesą įsitraukti pritaikant mokymų metu įgytas žinias, jas aptariant organizacijose, kaip taisyti pastebėtas spragas.

Prof. dr. Boguslavas Gruževskis kalbėjo tema: „Užimtumo įtaka skurdo ir socialinės atskirties mažinimui“.Buvo atskyta į eilęklausimų- Kodėl žmonės skursta? Kokios socialinės atskirties priežastys?

Būdinga tai, kad skurstantieji nedalyvauja priimantsprendimus socialiniame, kultūriniame bei pilietiniame gyvenime.Buvo pastebėta, kad ir profesinės sąjungos turi aktyviai įsijungti kartu su NVO aptarti užimtumo didinimo galimybes vietos lygmeniu ,užimtumo įtaką skurdui ir socialinei atskirčiai.

Skirma Kondratienė pristatė klausimus- „Bendradarbiavimas su valdžios institucijomis skurdo mažinimo politikai tobulinti. Kas yra advokacija, kokia jos svarba? .

Projekto metu mokymai Tinklo nariams, NVO ir kitoms organizacijoms, dirbančioms skurdo ir socialinės atskirties srityse vyks penkiuose Lietuvos regionuose. Praktinė veikla numatoma vasario – liepos mėnesiais. Kartu su skurdo mažinimo srities ekspertais dalyviai ne tik gilins žinias apie skurdo situaciją, ugdys kompetencijas, kaip viešai kalbėti apie šią problemą, kokiais būdais atstovauti ir ginti savo poziciją, bet kartu gaus ir praktinių patarimų, užduočių, kurias organizacijos įgyvendins po mokymų. Projekto baigiamoji konferencija vyks Seime spalio mėnesį.

Parengė,
Alma Kriščiūnienė
Lietuvos moterų profesiės sąjungos “Solidarumas”
pirmininkė
{phocagallery view=category|categoryid=218}

0 komentaras
0

Palikti komentarą