Tikrins, ar vyrams ir moterims mokama tiek pat

autorius Solidarumas

Valstybinė darbo inspekcija (VDI), birželio-lapkričio mėnesiais tikrindama įmones, papildomą dėmesį teiks vyrų ir moterų, dirbančių tą patį darbą, darbo užmokesčio skirtumams. Tam yra parengtas kontrolinis klausimynas, kurį įmonės gali rasti VDI interneto svetainės skiltyje Veikla/Įmonių tikrinimo klausimynai.

Nustatytos prioritetinės įmonės. Tikrinant, ar vyrams ir moterims už tą patį darbą yra mokamas tokio pat dydžio atlyginimas, prioritetas bus teikiamas informacijos ir ryšių (informacinių paslaugų teikimas, mobiliųjų ryšių tinklai), žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo (privačios klinikos, slaugos įstaigos), viešojo maitinimo (restoranai, kavinės), apsaugos paslaugų ir transporto (viešasis transportas, taksi firmos) ekonominės veiklos ūkio subjektams.

Dėl skirtingo atlyginimo nesiskundžia. Nors Europos Sąjungos statistikos tarnybos duomenimis, skirtumas tarp vidutinio vyrų ir moterų atlyginimo Lietuvoje 2013 m. buvo vienas mažiausių iš visų 28 Europos Sąjungos valstybių, visgi jis sudaro daugiau nei dešimtadalį vidutinio darbo užmokesčio. Tačiau darbuotojos dėl tokių jų teisių pažeidimų nesiskundžia – 7 paskutiniai šio pobūdžio skundai VDI buvo registruoti 2008 m. Palyginti dėl kitų darbo teisinių santykių – darbo sutarčių sudarymo, darbo užmokesčio mokėjimo, darbo ir poilsio laiko organizavimo ir pan., kasmet gaunama nuo 9 tūkst. iki 5 tūkst. skundų.

„Tai galėtų iliustruoti, kad padėtis dėl moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio iš tiesų nėra labai problemiška, – sako Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Gintaras Čepas. – Tačiau reikia įvertinti, kad kai kuriose ekonominės veiklos srityse, kaip antai, finansinės ir draudimo veiklos įmonėse, informacijos ir ryšių, apdirbamosios gamybos, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo bei didmeninės ir mažmeninės prekybos, kitose aptarnavimo srityse, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis buvo 20-40 procentų.“

Diskriminuoti dėl lyties – draudžiama teisiškai. Vyrų ir moterų lygių teisių ir galimybių užtikrinimas – vienas pamatinių darbo teisės principų, įtvirtintas tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu mastu. Vyrų ir moterų nediskriminavimas darbo santykiuose deklaruojamas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, Europos žmogaus teisių konvencijoje, taip pat – Lietuvos Respublikos darbo kodekse. Šio principo esmė yra užtikrinti vyrų ir moterų lygybę įsidarbinant, nustatant darbo sąlygas, užtikrinant vienodas darbo apmokėjimo sąlygas.

Ragina kreiptis į VDI. VDI vadovas G. Čepas ragina moteris aktyviau kovoti dėl vienodo darbo užmokesčio ir kreiptis į VDI visais atvejais, kai jų gebėjimai ir kompetencija įvertinami neadekvačiai, palyginti su tokį patį darbą atliekančiais kolegomis-vyrais. „Taip kiekvienu atveju būtų išspręsta ne tik konkreti darbo atlygio problema, bet tuo pačiu prisidėta mažinant moterų ir vyrų lygybės problemas bei padėties skirtumus“, – sako G. Čepas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą