Trišalė taryba baigė svarstyti Darbo kodeksą

autorius Solidarumas
trib27

2017 kovo 15 d. Socialinės ir darbo ministerijoje įvyko paskutinis Trišalės tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomas Darbo kodeksas. Šį posėdį paskutinį. Nors posėdis tęsėsi nuo 10.00 val. iki 20.30 val. jame buvo sutarta tik dėl mažos dalies svarstytų klausimų: darbo arbitražo sprendimų nevykdymo maksimalaus 500 eurų baudos dydžio, dėl kreipimosi į darbo arbitražą tik  abiejų pusių sutarimu, darbinio teisnumo ir veiksnumo sąvokos grąžinimo, kompensacijos t.y. neapmokestinamų priedų už darbą lauko sąlygomis ir kilnojamo darbo pobūdžio grąžinimo.

Svarstant esminius Darbo kodekso straipsnius, reguliuojančius streikų paskelbimą ir vykdymą, nebuvo sutarta. Tarptautinės organizacijos Lietuvai seniai nurodo, kad skirtingai nuo kitų Europos šalių, skelbti streikus Lietuvoje yra praktiškai neįmanoma, todėl profesinės sąjungos, neturi derybinių galių susitarti net dėl kolektyvinių sutarčių pasirašymo. Lietuvoje  kolektyvinių sutarčių sudaroma mažiausiai Europoje, o socialinė nelygybė ir emigracija yra didžiausios Europoje, nepaisant vienų geriausių Europoje Lietuvos ūkio augimo rodiklių. 

trib14

 

Nors susitarti dėl streikų  beveik pavyko, bet darbdaviai paskutiniu momentu pradėjo keisti ankščiau sutartus  punktus ir panaikino per kelias valandas sunkiai pasiektus susitarimus. Dabar už šiuos straipsnius turės balsuoti Seimas. Vyriausybė planuoja naują Darbo kodeksą įteisinti nuo šių metų liepos 1 d.

 Pasibaigus K.Krupavičienės kadencijai naująja Trišalės tarybos pirmininke tapo Vyriausybės atstovė Eglė Radišauskienė.

Pateikiame klausimus dėl kurių šių metų svarstymuose Trišalėje taryboje pavyko susitarti.

Ateityje darbdaviai privalės vesti visų darbuotojų, išskyrus dirbančių pagal nekintantį darbo grafiką, laiko apskaitą.

Palengvintos sąlygos gauti nedarbo išmoką. Teisę į nedarbo išmoką turėtų žmogus, kuris iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 12 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 30 (o ne 24, kaip nurodyta priimtame Nedarbo socialinio draudimo įstatyme) mėnesių, nedarbo socialinio draudimo išmoka mokama 9 mėnesius.

Ateityje pavyzdinę darbo sutarties formą tvirtintų ir darbo sutarties pasibaigimo, kai neįmanoma nustatyti fizinio asmens ar darbdavio atstovų buvimo vietos, tvarką tvirtintų socialinės apsaugos ir darbo ministras.

 Darbo ginčų komisijų narių darbo apmokėjimo, tarpininkų apmokėjimo bei arbitrų atlygio dydį ir apmokėjimo tvarką tvirtintų Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Sutarta, kad kasmetinių atostogų dienos, sukauptos iki naujo Darbo kodekso įsigaliojimo (liepos 1 dienos) bus perskaičiuojamos darbo dienomis, įvedant koeficientus, kurie priklausys nuo sutartos kasmetinių atostogų trukmės.

Pagal naująjį susitarimą darbuotojai per savaitę negalės dirbti ilgiau nei 60 val., įskaitant papildomą darbą ir viršvalandžius. Dirbantiems pagal suminę darbo laiko apskaitą taikomas 3 mėnesių apskaitinis laikotarpis, o maksimalus darbo laikas – ne daugiau kaip 52 val. per savaitę, neįskaitant papildomo darbo ir šio apribojimo netaikant budėjimui.

Šalys taip pat sutarė, kad darbuotojai per metus galės atostogauti 20 darbo dienų, o papildomos ir pailgintos atostogos bus reguliuojamos Vyriausybės nutarimais.

Darbo taryba privaloma, jeigu dirba 20 ir daugiau darbuotojų. Viena vieta taryboje yra skiriama profesinės sąjungos nariui, kuris bus renkamas iš ne mažiau kaip 3 įmonės profesinių sąjungų kandidatais pasiūlytų įmonės darbuotojų. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančiai profesinei sąjungai, darbo taryba nesudaroma ir jos funkcijas vykdo įmonės profesinė sąjunga. Jeigu darbovietėje daugiau kaip 1/3 darbuotojų priklauso įmonėje veikiančioms profesinėms sąjungoms, darbo tarybos funkcijas vykdo įmonės profesinių sąjungų narių išrinkta profesinė sąjunga arba jungtinė profesinių sąjungų atstovybė. Posėdyje sutarta, kad informacija apie darbo užmokestį bus teikiama, jei profesijos grupėje yra daugiau nei du darbuotojai.

Nuspręsta nekeisti nuostatų, kad darbuotojai turės teisę, išdirbus daugiau nei trejus metus darbo vietoje, esant ypatingoms aplinkybėms, prašyti darbdavio leisti dirbti ne pilną darbo dieną, tačiau dėl sudėtingų sąlygų, pastarieji galėtų netenkinti šio prašymo. Visgi jei jis bus patenkintas, darbuotojui negalės būti mokamas mažesnis nei minimalus valandinis darbo užmokestis už realiai išdirbtą darbo laiką.

Trišalės tarybos nariai bus priimami pagal tuos pačius kriterijus, kaip buvo nustatyta prieš mėnesį pasipildžius tarybai. Organizacija turėtų veikti ne mažiau kaip trejus metus, būti juridiniu asmeniu, turėti ne mažiau kaip penkis darbuotojus, jai neturėtų būti iškelta bankroto byla, ji neturėtų skolų, veiktų tarptautiniu lygmeniu, turėtų atstovų ar padalinių teritoriniu lygmeniu.

Asmenims, įsivaikinantiems vaikus, suteikiamai teisę į tėvystės ir vaiko priežiūros atostogas (Prezidentūros siūlymas, jau pateiktas Seime, kuriam pritaria ir socialiniai partneriai).

 

Parengta pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą informaciją.

 

 
trib28
0 komentaras
0

Palikti komentarą