Trišalė taryba sunerimusi dėl bandymų pažeisti jos teises ir europinius socialinio dialogo principus

autorius Solidarumas
trisale logo

2020 m. balandžio 29 d. įvyko virtualus Trišaės tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė, pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas ir generalinis sekretorius Ričardas Garuolis.

Posėdžio dienotvarkėje turėjo būti svarstomas tik vienas klausimas dėl kvotos įdarbinant Lietuvoje užsieniečius iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių.

Tačiau posėdžio dienotvarkę socialiniai partneriai papildė dar vienu klausimu dėl Lietuvos atstovų skyrimo į Europos ekonimikos ir socialinių reikalų komitetą. Tai, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija, atsakinga už atstovų atrinkimo tvarkos nustatymą neatsižvelgė į Trišalėje taryboje pateiktas pastabas, labai papiktino tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių atstovus.

Labiausiai socialinius partnerius įžeidė ministerijos sprendimas atrinkti atstovus į šį komitetą atstovauti iš organizacijų, kurios net nėra Trišalės tarybos narėmis ir pagal Lietuvos darbo kodeksą negali atstovauti darbuotojų ir darbdavių net nacionaliniu lygiu, kuriame svartomi svarbiausi Lietuvos ekonominiai ir socialiniai klausimai, tačiau šių organizacijų atstovai, ministerijos nuomone, jau gali atstovauti socialinius partnerius dar aukštesniame, tarptautiniame lygyje.

Taigi, bet kas „iš gatvės“ galės atstovauti Lietuvos socialinius partnerius tarptautiniu lygiu, o organizacijos nuolatos sprendžiančios svarbiausias Lietuvos ekonomines ir socialines problemas, gali net nebeturėti savo atstovių šiame tarptautiniame komitete.

Tokie Ekonomikos ir inovacijų ministerijos veiksmai rodo visišką nepagarbą socialiniams partneriams ir europiniam socialiniui dialogui.

Buvo svarstomi pasiūlymai boikotuoti atranką ir nesiųsti savo atstovų į šį komitetą, rašyti bendrą Trišalės tarybos socialinių partnerių raštą Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, paiškinantį padėrį ir raginantį nepripažinti šių atstovų, atrinktų, pažeidžiant europinius socialinio dialogo principus, rengti viešas akcijas, piketus ir pn. Tačiau buvo nuspręsta kol kas to nedaryti ir prašyti surengti Trišalės tarybos narių susitikimą su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu.

Svarstant kvotų nustatymo tvarką, įdarbinant Lietuvoje užsieniečius iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė kreipėsi į darbdavius: „Mieli darbdaviai, ar norite po karantino tik pigiai kainuojančios darbo jėgos? Valstybė dabar padeda verslui išlikti, o verslas – ką? Nenori mūsų žmonių?“

Ji pasiūlė uždrausti įdarbinimo agentūras, kurios nuomoja darbuotojus iš užsienio kitoms įmonėms, pasiimdamos sau didžiąją jų atlyginimų dalį, arba apribojus jų galimybes piktnaudžiauti leisti joms parūpinti darbuotojus tik sezoniniams darbams.

Sutarta, kad pastabas kaip nustatyti kvotas darbuotojams iš trečiųjų šalių raštu nusiųsti į Socialinių reikalų ir darbo ministeriją ir aptarti jas kitame posėdyje, kuris vyks po dviejų savaičių.

0 komentaras
0

Palikti komentarą