Trišalėje taryboje netikėti posūkiai

autorius Solidarumas

2015 m. gegužės 12 d. įvyko eilinis planuotas Trišalės tarybos posėdis. Posėdyje buvo svarstyta Užimtumo fondo 2014 m. lėšų panaudojimo ataskaita, nedarbo draudimo išmokų mokėjimo pratęsimas, Darbo kodekso projekto 40-57 straipsniai.

Užimtumo fondo 2014 m. lėšų panaudojimo ataskaitą pateikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo rinkos skyriaus vedėja Nijolė Dilbienė (1 priedas).

Apie nedarbo draudimo išmokų mokėjimo pratęsimą savivaldybių teritorijose 2015 m. 1 ketvirtyje informavo  Lietuvos darbo biržos Darbo išteklių skyriaus vedėja Inga Liubertė (2 priedas).

Trišalės tarybos Darbo santykių komisijoje svarstytus Darbo kodekso projekto  40-57  straipsnius pristatė komisijos pirmininkė Eglė Radišauskienė.

Pagal DK projekto 56 str. atleidžiant iš darbo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės, įspėjimo terminai yra sumažinti nuo 4 iki vieno mėnesio, o jeigu  darbuotojas dirbo trumpiau negu vienerius metus, įspėjimo terminas jam sumažintas iki dviejų savaičių.  

Išeitinė išmoka atleidžiamiems darbuotojams sumažinta nuo 6 iki vieno mėnesio darbo užmokesčio. Posėdžio metu Eglė Radišauskienė ir T.Davuliu sutiko švelninti  šiuos suvaržymus socialiai pažeidžiamiems darbuotojams, sutiko padidinti jiems įspėjimo terminus.  Dėl konkrečių ilgesnių įspėjimo terminų bus tariamasi papildomai.

Daug laiko buvo sugaišta sprendžiant kas turės kompensuoti darbuotojams sumažintas  išeitines išmokas. Profesinės sąjungos siūlė, kad iki 10 mėnesių išeitines išmokos atleistiems darbuotojams turėtų mokėti  garantinis  fondas, į kurį praėjusiame trišalės tarybos posėdyje darbdaviai sutiko mokėti papildomai 0,35 procentus nuo darbo užmokesčio fondo. Tačiau tam prieštaravo Ūkio ministerijos, kuri administruoja  garantinį fondą, atstovai.  Be to pagal Ūkio ministerijos paskaičiavimus atleidžiamų darbuotojų kompensacinėms išmokoms  reikės surinkti papildomai ne 0,35, o 0,863 procentų  įmokas. Klausimas liko neišspręstas.

Profesinėms sąjungoms pavyko įtikinti kitus trišalės tarybos narius ir modelio administratorius į naują darbo kodeksą perkelti  šiuo metu galiojančio 2002 Darbo kodekso 132 str. 2d. nuostatą, kuri  draudžia atleisti  iš darbo  darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, darbuotojus vyrus ir moteris, auginančius vaiką (vaikus) iki trejų metų. . Pagal DK projekto 60 str. 2 d  ši garantija taikoma tik motinai iki jos kūdikiui sukaks keturi mėnesiai.

2015 m. gegužės 15 d. nuo 9:30 iki 15:00 val  Seimo III rūmų salėje organizuojama konferencija Socialinis dialogas: progresas ir problemos. Lietuvos Respublikos Trišalei tarybai 20 metų

Kitas neeilinis Trišalės tarybos posėdis įvyks 2015 m. gegužės 26 d. 10 val.
 
Vyr. teisininkas P.Grėbliauskas
8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą