Trišalėje taryboje tęsiamos derybos dėl Darbo kodekso

autorius Solidarumas

Gegužės 26 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Trišalės tarybos posėdis, kuriame profesinės sąjungos, darbdaviai bei Vyriausybės atstovai toliau derėjosi dėl naujojo Darbo kodekso nuostatų. Per šį posėdį svarstyti įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones, darbo vietos dalijimosi, darbo keliems darbdaviams, projektinio darbo sutartis ir komandiruotų darbuotojų darbo santykių reglamentavimo klausimai.Daugiausia diskusijų kilo dėl terminuotų darbo sutarčių, tačiau galutinis sprendimas nepriimtas. Profesinės sąjungos siūlo šiai sutarčių rūšiai didinti išeitines išmokas, kad darbdaviams neapsimokėtų tokiomis sutartimis piktnaudžiauti.

“Lenkijos patirtis rodo, kuomet profesinės sąjungos kreipėsi į Strasbūro Europos Žmogaus Teisių Teismą dėl terminuotų sutarčių, teismas priėmė nutarimą riboti terminuotų sutarčių kiekį pastovaus pobūdžio darbams atlikti”,- Trišalės tarybos posėdyje kalbėjo LPS “Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė.

Profesinės sąjungos ir darbdaviai susitarė, jog iš Darbo kodekso turėtų būti išbrauktos nenustatytos apimties darbo sutartys, nes darbuotojas nėra garantuotas, kad jam bus pasiūlytas darbas. Pasirašęs tokią sutartį, žmogus gali negauti darbo užmokesčio, tačiau kartu jis nebus bedarbis ir negaus priklausiančių išmokų bei paramos. Vyriausybės atstovų nuomone reiktų palikti tokias darbo sutarčių rūšis. Kodekso rengėjų nuomone, geriau turėti bent tokią darbo sutartį, nei jokios.

Iš naujojo Darbo Kodekso bendru sutarimu išbraukti 3 skyriai reglamentuojantys darbo santykių ypatumus kultūros ir meno darbuotojų, profesionaliame sporte ir pedagoginių darbuotojų.

Kitame Trišalės tarybos posėdyje birželio 16 d. toliau bus svarstomi dokumento punktai pradedant 125 straipsniu.

0 komentaras
0

Palikti komentarą