Trišalės komisijos posėdis Panevėžio teritorinėje biržoje

autorius Solidarumas
krisc tri kom

2017 lapkričio 8 d. Panevėžio teritorinėje darbo  biržoje vyko Trišalės komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio savivaldybių atstovai, Trišalės komisijos nariai.

Posėdyje pranešėjai pristatė patvirtintas užimtumo didinimo programas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 7 straipsnio 18 punktu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 straipsniu, remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
 
Programos tikslas  padėti norintiems integruotis į darbo rinką bedarbiams, laikinai įsidarbinti ir uždirbti pragyvenimui būtinas išlaidas, mažinti socialinę įtampą ir atskirtį tarp bendruomenės narių, atnaujinti bedarbių darbinius įgūdžius, padidinti bedarbių galimybes susirasti nuolatinį darbą. 
 
 Pirmenybė dalyvauti programoje bus teikiama bedarbiams, praradusiems darbinius įgūdžius dėl ilgalaikio nedarbo, dėl įvairių socialinių priežasčių negalintiems ilgą laiką susirasti darbo ir dėl to atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje. 
 
2017 lapkričio 1 d. didžiausias nedarbas buvo  Kupiškyje (11,9 proc.), Rokiškyje (10,9 proc.), Pasvalyje (10,0 proc.). Panevėžyje jis buvo mažiausias(6,7 proc.).  Šalies vidurkis -7,9 proc. Viena didžiausių problemų, kurias patiria Lietuva, yra prastėjanti demografinė padėtis. Buvo pristatyta kokie yra numatomi pasikeitimai darbo rinkoje, tiek darbdaviams, tiek dirbantiesiems bei kokia padėtis bus Panevėžio apskrities darbo rinkoje. 
 
Alma Kriščiūnienė
Trišalės komisijos Panevėžio teritorinėje darbo  biržoje
pirmininkė
 
0 komentaras
0

Palikti komentarą