Trišalės posėdyje – apie verslumą, jaunimo projektą ir ilgalaikius bedarbius

autorius Solidarumas

Gruodžio 16 d.  paskutiniame šiais metais Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdyje aptartos darbdavių ir profesinių sąjungų bei valstybinių įstaigų atstovus dominančios darbo rinkos temos. Dėmesys skirtas verslumo skatinimo priemonėms  ir jų rezultatams,  neseniai pradėto vykdyti projekto  „Atrask save“ Jaunimo reikalų departamento vykdomai veiklai ir ilgalaikių bedarbių integracijai į darbo rinką.

Invegos generalinis direktorius Audrius Zabotka, apžvelgdamas administruojamas verslumo skatinimo priemones, teigė, jog  jaunimui skirta „Parama pirmajam darbui“  sulaukė dėmesio ir efektyviausiai ja naudojasi darbuotojų nuoma užsiimančios įmonės, jaunus darbuotojus noriai įdarbina prekybininkai ir  notarai. Pranešėjas supažindino su Baltijos  šalių inovacijų fondu, kurio veiklos rezultatai dotuojant projektus jau duoda grąžą, taip pat dalijosi Invegos ateities planais.

Praėjusiame Trišalės posėdyje išklausę pranešimą apie Jaunimo garantijų iniciatyvos projektą „Atrask save“, jos nariai susidomėjo Darbo biržos partnerio – Jaunimo reikalų departamento (JRD) veikla šiame projekte. Šio departamento projekto „Atrask save“ veiklų vadovas Vydūnas Trapinskas pristatė, kaip 64 jaunimo koordinatoriai visoje šalyje dirbs su NEET‘sais, tai yra tais jaunuoliais, kurie nedirba, nesimoko ir neregistruoti darbo biržoje. Iki 2018 m. numatoma  12 tūkst. tokių neaktyvių jaunuolių sugrąžinti į darbo rinką, švietimo sistemą, pasiūlyti savanorystę ar stažuotę.  Anot V. Trapinsko, per mėnesį jiems bus suteikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ar motyvavimo paslaugos. Nuo spalio mėnesio koordinatoriai  kuria tarpžinybinio bendradarbiavimo tinklą, į kurį bus įtraukiamos švietimo įstaigos, policija, seniūnai, darbdaviai ir pan.

LDB Darbo išteklių skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Liugienė apibūdino ilgalaikių bedarbių integracijos į darbo rinką situaciją, kiek jų nusiųsta į aktyvios darbo rinkos politikos priemones ir  supažindino su įgyvendinamu projektu „Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“.

Trišalės komisijos prie LDB posėdžiui pirmą kartą vadovavo naujoji jos pirmininkė Jovita Pretzsch. Kitas posėdis numatomas 2016  metų vasarį.

Lietuvos darbo biržos informacija

0 komentaras
0

Palikti komentarą