Trišalės tarybos posėdis – rugsėjo 23 dieną

autorius Solidarumas

Lietuvos trišalės tarybos posėdis, kuriame toliau bus deramasi dėl naujojo Darbo kodekso, vyks rugsėjo 23 dieną, 14 val., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Posėdyje bus svarstomi Darbo kodekso straipsniai pradedant nuo 149 str., I dalies, LR trišalės tarybos sekretriato reorganizavimo ir funkcijų, perduotų vykdyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, įgyvendinimo stebėsenos, bei kiti klausimai.

Lietuvos Respublikos trišalė taryba (LR trišalė taryba) – tai socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių (centrinių (respublikinių) profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir LR Vyriausybės atstovų) sudaryta institucija.

Lietuvos profesinė sąjunga “Solidarumas” yra trišalės tarybos nare nuo pat šios tarybos įkūrimo.

0 komentaras
0

Palikti komentarą