Trišalės tarybos posėdis

autorius Solidarumas
trisale taryba 250 virselis

2017 m. vasario 7d. 14.00 val. Socialinės apsaugos ministerijoje įvyko Trišalės tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė. Buvo ketinama apsvarstyti labai svarbius naujojo Darbo kodekso straipsnius, nustatančius Darbo tarybų ir profesinių sąjungų teises bei veiklą, streikų organizavimo, kolektyvinių sutarčių sudarymo tvarką. Posėdį pradėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis pasveikinęs su gimtadieniu ir įteikęs gėlių Kristinai Krupavičienei.

Jau ne pirmą kartą profesinės sąjungos ir darbdaviai susirenka iš anksto ir suderina savo nuomones, kad per Trišalės tarybos posėdį būtų taupomas laikas ir įgyvendintas Lietuvos Ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio prašymas kuo greičiau iki kovo 10 d. apsvarstyti naujasias Darbo kodekso pataisas, kad Seimas be savo pataisų galėtų jį priimti per pavasario sesiją, o jis įsigaliotų nuo liepos 1 d. Kai kurie darbdavių ir profesinių sąjungų susitarimai valstybinių institucijų atstovams pasirodė keisti, bet jie turėjo sutikti, kad tai yra socialinių partnerių t.y. profesinių sąjungų ir darbdavių susitarimo reikalas, tuo labiau, kad Ministras Pirmininkas S.Skvernelis savo pirmoje kalboje Trišalėje taryboje pareiškė, kad Vyriausybė nesikiš į Darbo kodekso svarstymus, ir kaip profesinės sąjungos su darbdaviais susitars, taip ir bus.

Deja, ne visus klausimus prieš Trišalę tarybą pavyko suderinti, todėl jie buvo perkelti į vėlesnius Trišalės tarybos svarstymus, kad darbdadavių organizacijos galėtų sutarti dėl vieningos nuomonės vienu ar kitu klausimu.

Kai kurių profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijos, išrinkus naują valdžią, pareiškė norą tapti Trišalės tarybos nariais. Tai daugelį nustebino, nes visi Trišalės tarybos posėdžiai yra atviri ir kiekvienas posėdžių dalyvis, nepriklausomai ar jis yra jos narys, gali joje pareikšti savo nuomonę bei dalyvauti diskusijose.

Ypač stebino nuolatinės Trišalės tarybos viešnios, Asociacijos „Investor’s forum” (būtent toks yra oficialus pavadinimas) vykdančiosios direktorės Rūtos Skyrienės noras tapti tikrąja Trišalės tarybos nare, nors jos vadovaujama organizacija yra ne socialinis partneris, o lobistinė organizacija, atstovaujanti užsienio kapitalą. Jos organizacijos nariai yra ir darbdavių organizacijų, jau esančių Trišalėje taryboje nariai. Be to, ši organizacija atstovauja daug mažiau įmonių, nei kitos verslininkų organizacijos, turinčios daug daugiau narių, bet nesančios Trišalėje taryboje. Pati R.Skyrienė pasižymėjo Trišalėje taryboje tuo, kad sugeba bet kada nutraukti bet kurį kalbėtoją, bei teikti pačius nepalankiausius Lietuvos darbuotojams siūlymus pvz:. nulinės apimties darbo sutartis.  Ji primygtinai siekia įtvirtinti nuostatas, kad profesinės sąjungos būtų pakeistos darbdavių sukurtomis Darbo tarybomis, kurios gintų ne darbuotojų, o darbdavių interesus bei paverstų socialinį dialogą jo imitavimu. Stebina ir tai, kad Asociacija  „Investor’s forum” siekia įgyti dar daugiau galios, nors jo buvęs darbuotojas Lukas Savickas jau dirba naujosios Vyriausybės atstovu Trišalėje taryboje.

Stebina ir kai kurių profesinių sąjungų noras tapti Trišalės tarybos nariais, nors jos visiškai nedalyvauja svarstant Darbo kodeksą kartu su kitomis profesinėmis sąjungoms, o atėjusios į Trišalę tarybą tik kelia reikalavimus kuo greičiau pripažinti juos tikraisiais Trišalės tarybos nariais.

Darbdavių organizacijos ir profesinės sąjungos dar nenusprendė kokius kriterijų turi atititikti Trišalės tarybos nariai, kad tai būtų teisinga į Trišalę tarybą nepatekusių organizacijų atžvilgiu. Narystės Trišalės tarybos klausimus sprendžia ne Vyriausybė, socialiniai partneriai t.y. kas joje atstovauja darbadavius sprendžia Trišalėlėje taryboje esančios darbdavių organizacijos, o kas profesines sąjungas – prrofesinės sąjungos, esančios Trišalėje taryboje. Naujų narių priėmimas į Trišalę tarybą bus svarstomas kitame posėdyje.

trisale taryba 223 kuk ir krist1

trisale taryba 227 kuk ir krist2

trisale taryba 214 kava

trisale taryba 218 darbd

trisale taryba 229 krist stend

trisale taryba 232 skyr

trisale taryba 246 davulis

trisale taryba 234 is toli

trisale taryba 253 kruva

trisale taryba 268 lukas

trisale taryba 213 spauda

0 komentaras
0

Palikti komentarą