Trišalės tarybos posėdyje pristatyti švietimo darbuotojų streiko reikalavimai

autorius Solidarumas
2014-09-09 trišalė

Švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas turėjo informuoti apie švietimo šakos darbuotojų streiko reikalavimus, kurie yra 6: 1. Atkurti mokinio krepšelio dydį, buvusį iki 2009 m.-3774 Lt.; 2. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų atlyginimus prilyginti bendrojo ugdymo mokytojų atlyginimams; 3. Atkurti bazinę mėnesinę algą buvusią iki 2009 m., kuri yra sumažinta nuo 128 iki 122 Lt.; 4. Sumažinti ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo vaikų grupes; 5. Pasirašyti šakos kolektyvinę sutartį; 6. Sudaryti sąlygas mokytojams išeiti į senatvės pensiją nuo 55 metų. Tokius streiko reikalavimus iškėlė Lietuvos švietimo profesinių sąjungų jungtinė atstovybė, tačiau Trišalė taryba nutarė atidėti pedagogų streiko svarstymą kol vyksta derybos.

Profesinės sąjungos pritarė siūlymui nuo 2014 m. spalio 1 d. minimalią mėnesinę algą padidinti nuo 1000 iki 1035 Lt o nuo 2015 m. sausio 1 d. MMA padidinti iki 305 Eurų. Visi darbdavių atstovai nepritarė MMA didinimui nuo 2014-10-01, tačiau skelbiama, kad Vyriausybė ir Trišalė nutarė nuo 2014-10-01  nutarė padidinti MMA iki 1035 Lt.

SADM atstovė supažindino su informacija apie paslaugų kvitų įstatymo stebėsenos rezultatais.

Pagal paslaugų kvitus dirbančių žemės ūkyje ir miškininkystėje žmonių skaičius didėja, tačiau jiems netaikomas socialinis ir sveikatos draudimas.

VRM Policijos departamento atstovai pristatė  Policijos rėmėjų įstatymo  Nr. VIII-800 pakeitimus. Darbdavių atstovai nesutiko, kad pagal Vidaus reikalų ministro patvirtintus nuostatus policijos rėmėjai būtų besąlygiškai atleidžiami nuo darbo ir jiems duodamos papildomos atostogos. Pareikalauta pateikti šių poįstatyminių aktų projektus.

SADM siūlė papildyti Darbo kodeksą 98-1 straipsniu ir Valstybinės darbo inspekcijos įstatymą Nr.IX-1768 12-1 straipsniu, pagal kuriuos statybos rangovas turi teisę tikrinti subrangovus ar šie tinkamai įformino darbo sutartis su trečiųjų šalių piliečiais.

Valstybinės darbo inspekcijos Asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas – vyriausiasis darbo inspektorius Jonas Gricius apibendrino nuo 2013 m. sausio 1 d. įsteigtų Darbo ginčų komisijų prie VDI teritorinių skyrių darbą. Trišalė taryba pritarė šiai veiklai.

Naujuoju Trišalės tarybos pirmininku 6 mėnesiams pagal rotaciją išrinktas Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas.

Kitas Trišalės tarybos posėdis į vyks 2014 m. spalio 14 d.
 
Vyr. teisininkas P.Grėbliauskas 8 686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą