UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ darbuotojų profesinė sąjunga laikinai sustabdė savo darbo sutarčių vykdymą

autorius Solidarumas

Nuo 2012 m. įmonės darbuotojams nėra laiku mokamas darbo užmokestis (atlyginimas). Šiuo metu įmonė nėra išmokėjusi  darbuotojams atlyginimų už 2014 m. rugpjūčio ir rugsėjo mėnesius.

I n f o r m u o j a m e, jog gindami savo pažeistą teisę į darbo užmokestį, UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ darbuotojų profesinė sąjunga darbuotojų susirinkime priėmė sprendimą laikinai sustabdyti savo darbo sutarčių vykdymą iki darbdavys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus bei išmokės priklausantį darbo užmokestį. Šiandien 25 darbuotojai neišėjo į darbą. Likusi dalis darbuotojų prisijungs prie akcijos, kai įsiteisins jų pranešimai apie darbo sutarties sustabdymą.
  
UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ darbuotojų profesinė sąjunga išnaudojo visas socialinio dialogo galimybes bei kitas socialines akcijos formas bandant atkreipti Vilniaus miesto savivaldybės dėmesį į įmonės finansinę padėtį bei jau kelis metus  pastoviai du – tris mėnesius vėluojantį  darbo užmokestį. Buvo kreiptasi į Vilniaus darbo inspekciją, kuri savo ruožtu neužtikrino, kad įmonėje būtų imtasi žingsnių, kurie išspręstų šią įmonės darbuotojams opią problemą.

Darbuotojai kreipėsi į Darbo ginčų komisiją kuri priteisė darbdaviui išmokėti darbo užmokestį, tačiau išmokėjus įsiskolinimus, atsirado nauji įsiskolinimai darbuotojams. Šiandien daug šnekama apie darbdavių interesus, viešąjį interesą, tačiau darbuotojų interesai lieka tik darbuotojų reikalas. Todėl kreipiamės į žiniasklaidą prašydami atkreipti visuomenės dėmesį į darbuotojų problemas, susijusias su darbo užmokesčio mokėjimu, nes darbuotojai turi šeimas, savo įsipareigojimus paslaugų tiekėjams ir turi pareigą tinkamai pasirūpinti savo vaikais.

2013 sausio 10 d. pasirašytos UAB „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai“ Kolektyvinės sutarties 4.1.2. punkte nurodyta, kad įmonės darbuotojams darbo užmokestis mokamas šiais terminais: avansas ne daugiau 50 proc. darbo užmokesčio – einamojo mėnesio 25 dieną; visa likusi darbo užmokesčio dalis – kito mėnesio 10 dieną.  

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 123 straipsnio 1 dalis numato, kad darbuotojas turi teisę laikinai iki trijų mėnesių sustabdyti darbo sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas, jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, numatytų teisės aktuose, darbo ar kolektyvinėje sutartyje, darbuotojui arba ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nemoka viso priklausančio darbo užmokesčio.

UAB „VGAET“ profesinės sąjungos pirmininkas Romualdas Sysas tel. nr. 867343594;
UAB „VGAET“ profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas Svajūnas Šatkauskas tel. nr. 861480195;

0 komentaras
0

Palikti komentarą