Valstybinė darbo inspekcija atliko patikrinimą Vaidotų geležinkelių stotyje, pateikė rekomendacijas

autorius Solidarumas

Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus vyr. darbo inspektoriai V.Jankauskienė ir R.Kerulis AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Vilniaus regiono stočių skyriaus Vaidotų geležinkelio stotyje atliko patikrinimą. Patikrinimas vykdytas gavus AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Stanislavo Fedaravičiaus prašymą.

Vykdant patikrinimą dalyvavo Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ viceprezidentas Audrius Cuzanauskas, Lietuvos vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos narys Gediminas Sabaitis, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdybos narė Rita Kairienė ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Pavel Jančis. Darbdavį atstovavo „Lietuvos geležinkeliai“ laikinai Vilniaus regiono stočių skyriaus viršininko pareigas einantis J. Šeršniovas, bendrovės Krovinių vežimo direkcijos Saugos skyriaus vyr. specialistė A.Peško, Teisės ir pretenzijų skyriaus vyr. teisininkas D.Stumbras, Vilniaus regiono stočių skyriaus Techninio sektoriaus darbų saugos inžinieriai D.Zabarauskas ir L.Andrejauskas, Vilniaus regiono stočių skyriaus viršininko pavaduotojas Vagonų ūkiui V.Ogaras, Vilniaus regiono stočių skyriaus Vaidotų geležinkelio stoties Vagonų techninės priežiūros punkto viršininkas D.Semionov.

Vilniaus regiono stočių skyriaus Techninio sektoriaus darbų saugos inžinierius D.Zabarauskas patikrinime dalyvavusius asmenis supažindino su UAB „Tuvlita“ specialistų atlikto profesinės rizikos vertinimo bendrovės Vaidotų geležinkelio stotyje rezultatais. Minėtos bendrovės specialistams įvertinus anoniminės apklausos rezultatus, Psichosocialinių rizikos veiksnių (streso darbe) tyrimo protokole konstatuota, kad bendra psichosocialinė aplinka yra priimtina. Darbuotojai raštiškai supažindinti su profesinės rizikos įvertinimo jų darbo vietose kortelėmis.

Įvertinus pasitarime dalyvavusių asmenų paaiškinimus, 2014 metų rugpjūčio 29 dieną Profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo planą ir kitus dokumentus, Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus skyriaus vyr. darbo inspektoriai darbdaviui surašytame rugsėjo 25 dienos patikrinimo kontroliniame klausimyne Darbuotojų sauga ir sveikata, siekiant gerinti psichosocialinę aplinką darbuotojų darbo vietose, vykdant saugos ir sveikatos vidinę kontrolę bei nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją, rekomendavo:

1. Įvykus incidentui tarp darbuotojų ar darbuotojo ir padalinio vadovo, fiksuoti juos nelaimingų atsitikimų ir incidentų žurnale bei analizuoti įvykių priežastis, į šį procesą įtraukiant darbuotojus, darbuotojų atstovus, specialistus (psichologą, profesinės sveikatos specialistą), kurie gali prisidėti prie darbo sąlygų gerinimo;

2. Paskirti žmogų, į kurį gali kreiptis darbuotojas, patyręs bauginimą, smurtą, pagalbai (nurodyti telefoną ir kitus duomenis);

3. Profesinės rizikos šalinmo ir mažinimo priemonių plane numatyti padalinių vadovų mokymąpagarbaus ir tinkamo bendravimo su darbuotojais, darbuotojų atstovais, konfliktų valdymo klausimais;

4. Nuolat vykdant psichosocialinės rizikos veiksnių stebėjimą, spręsti klausimus dėl prevencinių priemonių nustatymo ir taikymo, siekiant išvengti galimo bauginimo, smurto.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“ sieks Psichosocialinių rizikos veiksnių (streso darbe) tyrimą atlikti iš naujo. Jį atliekant turi dalyvauti profesinės sąjungos, Valstybinės darbo inspekcijos atstovai.

Parengta pagal Valstybinės darbo inspekcijos informaciją

0 komentaras
0

Palikti komentarą