Viceministrė pažadėjo įgyvendinti profesinės sąjungos pasiūlymus

autorius Solidarumas
jankauskiene1

Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas” gavo Sveikatos apsaugos viceministrės Danguolės Jankauskienės atsakymą, kuriame teigiama, kad ministerijos nuomone, Lietuvoje turėtų būti įkurta vieninga savo veiklą administruojanti Greitosios medicinos pagalbos (GMP) tarnyba t.y. tai ką Lietuvos greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas” jau seniai siūlo daryti.

Pasak viceministrės, tai leistų užtikrinti ne tik GMP paslaugų kokybę, bet ir vieningos politikos formavimą, GMP brigadų budėjimo vietų tinkamą išdėstymą, vieningos programinės ir techninės įrangos naudojimą bei gerintų šių paslaugų prieinamumą ir operatyvumą, nes nebeliktų ribų tarp GMP įstaigų aptarnaujamų teritorijų, garantuotų vieningos politikos formavimą, tinkamą gyvybės gelbėjimo ir išsaugojimo paslaugų teikimą, jų apmokėjimą bei leistų užtikrinti vieningos techninės ir programinės įrangos naudojimą.

Viceministrė pažymėjo, jog, rengiant naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį, bus įvertinti ir Jūsų pasiūlymai.

Komentuodama Sveikatos apsaugos viceministrės raštą Greitosios medicinos pagalbos darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Jolanta Keburienė pasakė: „Dabar lauksime Sveikatos apsaugos ministerijos darbų. Tikimės, kad dabartinė valdžia padarys tai ką buvusios valdžios tik žadėdavo”.

 

Lietuvos greitosios medicinos darbuotojų
sąjungai „Solidarumas“
Kopija
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
kanceliarijai

2021-02- Nr. (10.1.1.2E-421)10-
Į 2021-01-25

2021-02-04 Nr. S-292

DĖL GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ĮSTATYMO

Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Ministerija), atsakydama į Jūsų 2021 m. sausio 25 d. raštą „Dėl greitosios medicinos pagalbos įstatymo“, kurį persiuntė Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija 2021 m. vasario 4 d. raštu Nr. S-292 „Dėl Jūsų kreipimosi dėl greitosios edicinos pagalbos reglamentavimo“ informuoja, jog Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos
Vyriausybės programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, yra numatyta skubiosios medicinos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.

Atsižvelgdama į tai, Ministerija turi parengti teisės akto projektą, kuriame būtų reglamentuotas naujas greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelis.

Ministerijos nuomone, Lietuvoje turėtų būti įkurta vieninga savo veiklą administruojanti greitosios medicinos pagalbos tarnyba.

Tai leistų užtikrinti ne tik GMP paslaugų kokybę, bet ir vieningos politikos formavimą, GMP brigadų budėjimo vietų tinkamą išdėstymą, vieningos programinės ir techninės įrangos naudojimą bei gerintų šių paslaugų prieinamumą ir operatyvumą, nes nebeliktų ribų tarp GMP įstaigų aptarnaujamų teritorijų, garantuotų vieningos politikos formavimą, tinkamą gyvybės gelbėjimo ir išsaugojimo paslaugų teikimą, jų apmokėjimą bei leistų užtikrinti vieningos techninės ir programinės įrangos naudojimą.

Pažymime, jog, rengiant naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį, bus įvertinti ir Jūsų pasiūlymai.

Dėkojame Jums už Jūsų indėlį į greitosios medicinos pagalbos sistemą ir rūpestį, kad greitosios medicinos pagalbos sistemoje dirbantys darbuotojai turėtų tinkamas darbo sąlygas, gautų orų atlyginimą, socialines garantijas ir tinkamą bei efektyvų kvalifikacijos kėlimą.

Ministerija yra pasirengusi ir toliau bendradarbiauti bei nagrinėti pateiktus racionalius pasiūlymus siekiant pagerinti greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumą ir kokybę.

Tikimės ir tolesnio konstruktyvaus bendradarbiavimo.

 

Viceministrė Danguolė Jankauskienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą