„Vilniaus viešajame transporte“ atlyginimų išmokėjimai kiekvieną mėnesį vėluoja, darbuotojai ruošiasi streikuoti

autorius Solidarumas

UAB „Vilniaus viešasis transportas“ Darbuotojų profesinė sąjunga informuoja, kad 2014 m. gegužės 16 d. pasirašyta įmonės kolektyvinės sutartis grubiai pažeidžiama. Atlyginimų išmokėjimai kiekvieną mėnesį vėluoja. Darbuotojų profesinė sąjunga išimtinais atvejais neatsisako derinti atlyginimų išmokėjimo terminus ribotiems laikotarpiams, tačiau tai negali būti reguliariai kiekvieną mėnesį.

Tuo labiau, kai už 2014 m. rugpjūčio mėnesį dėl atlyginimų išmokėjimo rugsėjo 22 d. nebuvo jokių pasiūlymų derėtis, jokios informacijos nėra.

Darbuotojų profesinė sąjunga negali taikstytis su tokia tvarka. Įmonės Darbuotojų profesinė sąjunga 2014 m. rugsėjo 22 d. savo išplėstinės tarybos sprendimu nutarė organizuoti mitingą iki 500 dalyvių prie Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. spalio 2 d. ir tą pačią dieną buvo informuota savivaldybė oficialiu pranešimu su pageidavimu įstatymo nustatyta tvarka gauti pažymėjimą. Mitinge buvo numatyta priimti sprendimus dėl besikartojančių vėlavimų atlyginimų išmokėjimų.

Deja Vilniaus miesto savivaldybės komisija svarstė pranešimą dėl mitingo 2014 m. rugsėjo 24 d. ir, pirmininkaujančios sprendimu, buvo pareikšta, kad komisija nepriims sprendimo išduoti tokį pažymėjimą, dėl to, kad ankstesniame mitinge dėl pasakytų kalbų vyksta aiškinimasis teisme. Pasakė, kad dėl pažymėjimo bus dar kartą svarstoma trečiadienį. Likęs trečiadienis yra spalio 1 d., tai yra iš vakaro prieš numatytą mitingą organizatoriai dar nežinos ar gaus tokį pažymėjimą arba nespės jo atsiimti.

Toks sprendimas pažeidžia Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo 10 str.

„Pranešimas apie susirinkimo organizavimą turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo gavimo ir ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki susirinkimo pradžios.

Jeigu nagrinėjant pranešimą išaiškėja aplinkybių, dėl kurių susirinkimas negali būti organizuojamas pranešime nurodyta forma, nurodytoje vietoje ar nurodytu laiku, tai tik dalyvaujant susirinkimo organizatoriams, gali būti pateikiami ir svarstomi pasiūlymai dėl kitokių susirinkimo formų, vietos ir laiko.“

Žadamas sprendimo priėmimo laikas jau nepaliks 48 valandų iki mitingo pradžios. Pranešimas neišnagrinėtas per 3 darbo dienas, o jeigu laikyti, kad jis buvo nagrinėtas ir išnagrinėtas tai sprendimas priimtas, pažeidžiant profesinių sąjungų teises į susirinkimus,

Įstatyme nenumatyta, kad susirinkimas gali būti neleidžiamas dėl ankstesniuose mitinguose pasakytų kalbų. Nėra duomenų, kad ankstesniuose mitinguose būtų nustatyta nusikalstama veika. Reikalavimai išmokėti atlyginimus nėra politiniai, tačiau yra gyvybiškai svarbūs darbuotojų interesai.

Esant tokiai situacijai, profesinei sąjungai nelieka nieko kito, kaip organizuoti susirinkimą savo įmonėje, paruošti kolektyvinio ginčo reikalavimus ir paruošiamąsias procedūras streikui.

Planuojama laiku atlyginimų neišmokėjus už rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruodžio, gal būt tolesnius mėnesius, pasibaigus atlyginimų mokėjimo terminams, organizuoti streikus. Streikai galėtų būti organizuojami spalio 17 arba 21 dienomis, lapkričio 18, gruodžio 18, 2015 m. sausio 20 dienomis, praktikai nepasikeitus, atitinkamomis dienomis tolesniais mėnesiais. Po pirmo mėnesio streiko atlyginimų neišmokėjus, jie galėtų kartotis kas kelintą darbo dieną.

Taigi kviečiamas UAB „Vilniaus viešasis transportas“ visų darbuotojų, įmonės administracijos, savivaldybės ir žiniasklaidos atstovų susirinkimas 2014 m. spalio mėn. 2 dieną (ketvirtadienį) 11 val. Vilniaus autobusų parko (Verkių 52) susirinkimų salėje.

UAB „Vilniaus viešasis transportas“
darbuotojų profesinė sąjungos pirmininkas
Jonas Dekaminavičius tel. +37065544038

Paruošė:
Jonas Petraška
Tel. +37068617384, +37065598153,
e.p.: jonas.petraska@vilniausvt.lt

0 komentaras
0

Palikti komentarą