Vilniuje pasirašyta kolektyvinė sutartis

autorius Solidarumas
vaiku p1

 

2019 m. gegužės 20 dieną Vilniaus miesto vaikų ir paauglių pensione pasirašyta kolektyvinė sutartis, kurią pasirašė įstaigoje veikianti profesinė sąjungos pirmininkė Ginta Krivickienė ir įstaigos vadovė Jūratė Čečetienė.

Pasirašyta jau trečia kolektyvinė sutartis, kuri galioja visiems darbuotojams, tačiau kolektyvinės sutarties socialinės garantijos galioja tik profesinės sąjungos nariams. Naujoje sutartyje nurodyta, kad profesinės sąjungos nariui sergant ilgiau nei 28 dienas, jam bus išmokama vieno bazinio dydžio pašalpa, mirus profesinės sąjungos nariui jo šei os nariams bus išmokėta penkių bazinių dydžių pašalpa. Vestuvių, 50-mečio ir 60-mečio proga profesinės sąjungos narys gaus vieno bazinio dydžio premiją. Šios išmokos priklausys tik ne mažiau kaip penkerius metus įstaigoje dirbusiems darbuotojams, turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų narystės stažą profesinėje sąjungoje.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė informaciją, kaip registruoti kolektyvinę sutartį:

Tiesiogiai, faksu, per kurjerį, paštu arba elektroniniu paštu pateikiami šie dokumentai: 

prašymas  įregistruoti kolektyvinę sutartį, nurodant profesinės sąjungos ar jos organizacijos ir darbdavio ar darbdavių organizacijos pavadinimą, buveinės adresą, telefono numerius, elektroninį paštą, kolektyvinės sutarties rūšį, jos galiojimo terminą, kada nustojo galioti prieš tai buvusi kolektyvinė sutartis;

abiejų kolektyvinės sutarties šalių pasirašyta ir bent vienos kolektyvinės sutarties šalies patvirtinta kolektyvinės sutarties kopija arba kolektyvinė sutartis, jei ji pasirašyta elektroniniais parašais.

Kolektyvinę sutartį registruoti per dvidešimt dienų nuo jos pasirašymo pateikia kolektyvinės sutarties šalis – profesinė sąjunga ar jų organizacija. Profesinei sąjungai ar jų organizacijai neįregistravus kolektyvinės sutarties per šį terminą, teisę pateikti registruoti kolektyvinę sutartį įgyja kita kolektyvinės sutarties šalis – darbdavys ar darbdavių organizacija.

Parengė Jovita Pretzsch

0 komentaras
0

Palikti komentarą