„Visatex” Darbo tarybos pirmininke išrinkta profesinės sąjungos „Solidarumas” narė

autorius Solidarumas
visatex

 
Aukščiausios kokybės vyriškų drabužių siuvimo įmonėje UAB „Visatex” jau daugelį metų veikia profesinė sąjunga „Solidarumas”. Profesinė sąjunga įsikūrė prieš gerą dešimtmetį ir iki šiol vienija kelias dešimtis darbuotojų. Deja, kadangi profesinė sąjunga vienija mažiau nei 30% darbuotojų, bendrovėje 2018 m. sausio 26 d. buvo įkurta Darbo taryba.

 
Darbo tarybos narėmis tapo 9 bendrovės darbuotojos, jų tarpe yra viena siuvėja iš Šri Lankos  (iki 1972 m. žinoma kaip Ceilonas), salos Indijos vandenyne ir to paties pavadinimo joje įsikūrusios valstybės. Darbo tarybos pirmininke buvo išrinkta termoapdribėja, profesinės sąjungos „Solidarumas” narė, Kauno technologijos universiteto magistrė Julija Žorina.
 
„Šiuo metu mums, bendrovės darbuotojams labai svarbu, kad specialių fiziologinių pertraukų trukmė atitiktų minimalius poilsio reikalavimus ir cechuose būtų būtinos minimalios pirmos medicininės pagalbos priemonės,” – teigė Julija Žorina.
 
Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 173 str. 1 d. Darbo taryba savo įgaliojimus įgyja ir pradeda vykdyti DK nustatytas funkcijas susirinkusi į pirmąjį posėdį. Pirmąjį darbo tarybos posėdį rinkimų komisijos pirmininkas turi sušaukti ne anksčiau kaip per penkias ir ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo rinkimų rezultatų paskelbimo. Aptariamu atveju papildomų sutikimų dėl tarybos veiklos vykdymo pradžios iš darbdavio, Valstybinės darbo inspekcijos ir kt. nereikia. Darbo tarybos veiklos pradžia įforminama protokolu, kurį pasirašo tarybos nariai.
 
Darbo tarybos nariai pirmajame darbo tarybos posėdyje visų darbo tarybos narių balsų dauguma iš savo narių išsirenka darbo tarybos pirmininką ir sekretorių (DK 173 str. 2 d.). Darbo tarybos veiklos organizavimo klausimai nustatomi darbo tarybos veiklos reglamente (DK 173 str. 5 d.), kurį priima tarybos nariai balsų dauguma.
 
Apie tarybos sudarymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Darbo tarybos įgaliojimų pradžios darbo tarybos pirmininkas raštu informuoja darbdavio buveinės teritorijos Valstybinės darbo inspekcijos teritorinį skyrių (DK 173 str. 6 d.).
 
622 darbuotojų darbą teikiančioje bendrovėje dirba ir apie 100 moterų iš Šri Lankos. Vidutinis darbo užmokestis šioje bendrovėje yra 652,10 eurų, sausio mėnesio socialinio draudimo įmoka -157665,43 eurų, daugiau apie atlyginimus: https://rekvizitai.vz.lt/imone/visatex/atlyginimas/
(2018 m. sausio mėn. duomenys iš rekvizitai.lt).
 
Nuotraukoje Darbo tarybos pirmininkė Julija Žorina ir Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Kristina Krupavičienė.
0 komentaras
0

Palikti komentarą