Visuotinis UAB „Peikko Lietuva” profesinės sąjungos „Solidarumas” narių susirinkimas

autorius Solidarumas
peiko

2017 m.  rugpj0čio 25 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkės pavaduotojas Rimtautas Ramanauskas ir teisininkas Vitalijus Jarmontovičius lankėsi įmonėje UAB „Peikko Lietuva”, kurioje vyko visuotinis profesinės sąjungos „Solidarumas” narių susirinkimas, kuriame dalyvavo ir įmonės Generalinis direktorius Paulius Bulota su personalo skyriaus vadove Aušra Antanavičiene bei UAB „Peikko Lietuva” profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkas Vidas Murauskas ir jo pavaduotojas Gediminas Lileika.

Susirinkimas vyko tarp pirmos ir antros pamainos, kad visi 55 profesinės sąjungos „Solidarumas” nariai galėtų dalyvauti susirinkime.

Susirinkimo metu buvo kalbėta apie naujos darbo apmokėjimo sistemos sukūrimą įmonėje ir su tuo susijusį darbuotojų profesinio kvalifikacijos įvertinimo ir darbo reglamentavimo parengimą. Bus konkrečiai įvertinami kiekvienos parreigybės lygis ir nustatoma darbuotojų kvalifikacija, nuo kurių priklausys darbo užmokestis. Sudėtingiausia yra įvertinti pagalbinių darbuotojų darbą, nes šiuo metu jie dirba įvairios kvalifikacijos reikalaujančius darbus, todėl įmonės vadovybė paprašė profesinės sąjungos narių aktyviai bendradarbiauti rengiant šią naują sistemą ir teikti pasiūlymus, kad būtų sukurta teisinga darbo apmokėjimo sistema, skatininanti darbuotojus sąžiningai ir gerai dirbti.

Personalo skyriaus vadovė Aušra Antanavičienė pranešė, kad įdiegus šia sistemą bus perrašomos darbuotojų darbo sutartys, kuriose bus konkrečiai  įvardintos darbuotojo pareigos ir darbo užmokestis. Bus peržiūrimas kintamas darbo užmokesčio priedas, kuris bus susijęs su įmonės mėnesiniais darbo rezultatais. 

Rimtautas Ramanauskas ir Vitalijus Jarmantovičius atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus apie profesinių sąjungų, kaip socialinio partnerio, vaidmenį įmonės veikloje ir narystės  profesinėje sąjungoje teikiamas galimybes. 

Šiuo metu įmonėje ruošiamasi pasirašyti kolektyvinę darbo sutartį. Savo pasiūlymus profesinės sąjunga jau nusiuntė. Įmonės vadovybė savo pasiūlymus profesinei sąjungai žada pateikti iki rugsėjo vidurio.

Generalinis direktorius Paulius Bulota paskelbė apie ambicingus planus visiškai panaikinti nelaimingus atsitikimus darbe. Tam pasiekti jis paprašė ir aktyviaus profesinių sąjungų bendradarbiavimo ypač užtikrinant, kad darbuotojai visada ir tinkamai vykdytų darbo saugos reikalavimus. Profesinės sąjungos nariai atkreipė direktoriaus dėmesį, kad vidurinės grandies vadovai nevisada tiksliai vykdo įmonės vadovybės nurodymus.

Paulius Bulota pasakė, kad yra visada pasiruošęs atviram dialogui ir tikram, o ne parodomąjam bendradarbiavimui su profesine sąjunga, kuris padės įmonei užtikrinti gerą ir darbingą darbo aplinką bei siekti bendrų tikslų gerinant įmonės darbo rezultatus.

0 komentaras
0

Palikti komentarą