XIII Europos sostinių profesinių sąjungų konferencija

autorius Solidarumas

2013 m. rugsėjo 23-25 dienomis Romoje vyko XIII-oji Europos sostinių profesinių sąjungų konferencija. Konferencijoje dalyvavo 53 delegatai iš 25 Europos sostinių profesinių sąjungų, taip pat atstovai iš Kijevo, Minsko ir Tuniso profesinių sąjungų. Vilniaus profesinę sąjungą „Solidarumas“ atstovavo pirmininkas Algirdas Markevičius ir pavaduotoja Jurgita Žiūkienė. Konferencijos metu aptarta situacija Europos šalių sostinėse, tarptautinio bendradarbiavimo svarba ir jo plėtojimo galimybės, pasirašytas susitarimas su Europos sostinių darbdavių organizacija.

Konferencijos tema „Sostinių profesinių sąjungų vaidmuo Europos vystymo strategijos 2020 kontekste“. Ruošiantis konferencijai, atlikta apklausa ar regioninės (konkrečiai, sostinių) profesinės sąjungos domisi europinio lygio strateginiais dokumentais, ar žino kokie tikslai iškelti šioje ES ekonominio augimo strategijoje kiekvienai šaliai, kaip jie įgyvendinami sostinių regionuose ir kokią įtaką šiame procese turi profsąjungos. Tyrimas, o taip pat ir diskusijos konferencijos metu, aiškiai parodė, kad strategijos EU 2020 keliami prioritetai ir tikslai yra svarbūs profesinėms sąjungoms, tačiau metodai, kuriais šių tikslų siekia vyriausybės, visiškai nepriimtini. Akcentuojamas tik ekonomikos augimas, fiskalinė drausmė, o tai įgyvendinama valstybėse taikant drastiško taupymo priemones. 

Tokiomis sąlygomis net tie tikslai, kuriems profesinės sąjungos pritaria šimtu procentų – užimtumo didinimas, švietimo skatinimas, kova su skurdu ir socialine atskirtimi – tampa praktiškai neįgyvendinami. Sostinių profesinės sąjungos, nors ir veikdamos regioniniu lygmeniu, dažniausiai susiduria su problemomis, kurios aktualios visai valstybei, o dažnai ir daugeliui Europos šalių. Iš konferencijos dalyvių pasisakymų tapo aišku, kad ekonominė krizė ne tik nesibaigia, bet ir peraugo į didelę socialinę krizę, o valdžios institucijų vykdoma politika ją tik gilina. Nedarbas, maži atlyginimai, skurdas, socialinė nelygybė, darbuotojų teisių nepaisymas – tokios temos skambėjo beveik visų šalių atstovų pasisakymuose.

„Pradėdamas norėčiau išsakyti savo nuomonę apie strategiją „Europa 2020“. Konkrečiau, apie Lietuvai teikiamas rekomendacijas įgyvendinant šią strategiją. Tai siūloma pensijos reforma ir darbo našumo didinimas. Mano nuomonė vienareikšmė: šiems tikslams įgyvendinti pasirinktas ne pats tinkamiausias laikotarpis. Ekonominio sunkmečio metu šios priemonės Lietuvoje tik didina bedarbių gretas. Iš darbdavių pusės mes matome darbo krūvio didinimą darbuotojams, bet ne naujų darbo vietų kūrimą. Padidinus darbo krūvius darbdaviai pradėjo vengti į darbą priimti vyresnius kaip 48 amžiaus asmenis. Išryškėjo dvi skausmingos bedarbių grupės, jaunimas iki 29 metų ir vyresni kaip 48 metų asmenis.

Be to, darbdaviai viešoje erdvėje vis garsiau šneka apie darbo jėgos įvežimą iš trečiųjų šalių, nors Lietuvoje šiuo metu darbo neturi daugiau kaip 190 tūkstančių šalies piliečių. Susidaro įspūdis, kad darbdaviai siekia Lietuvos darbo rinkoje turėti kuo didesnes bedarbių gretas. Suprantama, kad tai jiems suteikia pranašumo derybose su profesinėmis sąjungomis. Mes vis dažniau derybose girdime, kad už įmonės vartų laukia bedarbių eilė. Šiandien dar atlaikome darbdavių spaudimą, tačiau iš mūsų jau atėmė teisę į streikus. Teismo procesuose bandome apginti šią teisę, tačiau prisipažinsiu, kad be jūsų pagalbos mums bus labai sunku.

Pereinant prie Vilniaus miesto prisipažinsiu: dirbame mieste, kuris neoficialiai paskelbtas nemokus. Susiduriame su vėluojančiais atlyginimais ir bandymais pabloginti esamas eilinių darbuotojų ekonomines ir socialines garantijas. Tokie miesto valdininkų veiksmai rodo neigiamą pavyzdį darbdaviams. Pridėkime pasyvią visuomenę ir gausime aplinką kuriai reikia naujo postūmio siekiant socialinio dialogo proveržio Vilniaus mieste. Tikiu, kad 2014 metais Vilniaus mieste vyksianti Europos sostinių profesinių sąjungų konferencija padės „perkrauti“ sąstingyje esantį socialinį dialogą su Vilniaus miesto savivaldybe bei darbdaviais. Ačiū Jums“, – konferencijoje sakė Algirdas Markevičius.

Debatuose dalyvavęs Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) sekretorius Luca Visentini pažymėjo, kad ETUC visada remia Europos sostinių profesinių sąjungų tinklą (ECTUN), kadangi labai svarbu stiprinti profsąjungų bendradarbiavimą visais lygmenimis. Nors mus atakuoja finansinės krizės problemos, taupymo politika iš valstybės institucijų ir darbdavių organizacijų, Europos socialinis modelis turi išlikti kaip pagrindinis Europos sąjungos tikslas. Ekonominis augimas turi būti socialiai orientuotas.

Būtinos investicijos ne tik į „žaliąją ekonomiką“, bet ir į socialiai orientuotą ekonomiką. Europos strategija 2020 atsižvelgia į ekonominės krizės priežastis, bet ne į pasekmes. Panašu, kad ji paseno dar neįgyvendinta.

Daug dėmesio konferencijos metu skirta ir bendradarbiavimo su darbdavių organizacijomis galimybėms. Po ilgų diskusijų Romos miesto rotušėje pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Europos sostinių darbdavių asociacija, kuriuo siekiama bendradarbiavimo „žaliosios ekonomikos“, tvaraus mobilumo, inovacijų ir gyvenimo miestuose gerinimo srityse.

Pasiruošimo konferencijai etape atliktas ir dalyvavusių organizacijų struktūrų tyrimas. Paaiškėjo, kad vienokią ar kitokią regioninę struktūrą turi daugelis nacionalinių organizacijų, tačiau skiriasi jų savarankiškumo laipsnis. Žinoma tai labai priklauso ir nuo šalies dydžio, bet dažniausiai tiesiog daugiau dėmesio skiriama šakinėms organizacijoms.

Kartais tai apsunkina tarptautinį bendravimą, nes sunku palyginti skirtingo lygmens organizacijų patirtį ir rezultatus. Iškeltas pasiūlymas Europos profesinių sąjungų konfederacijai (ETUC) pagalvoti apie vieningą narių organizacinę struktūrą.

Kitų metų Europos sostinių profesinių sąjungų konferencija vyks Vilniuje. Dėkodamas už parodytą pasitikėjimą, Algirdas Markevičius išreiškė viltį, kad toks renginys paskatins visuomenės aktyvumą kovojant už savo teises ir geresnes darbo sąlygas Vilniaus mieste, bus proga tarsi „perkrauti“ nuolat stringantį socialinį dialogą su Vilniaus miesto savivaldybe bei darbdaviais.

Nuotraukų galerija:

https://www.facebook.com/uilromalazio/media_set?set=a.642342109132061.1073741832.100000688333801&type=1

0 komentaras
0

Palikti komentarą