2017 m. tarptautinių renginių kalendorius

autorius Solidarumas

Gerbiami Kolegos,

nuoširdžiai sveikinu su Naujaisiais metais!

Naujieji – tai pradžia, tad lai būna jie Jums laimingi, džiaugsmingi, tegul neša sėkmę, sveikatą. Linkiu neprarasti optimizmo, tikėjimo ir pasitikėjimo!

Pagarbiai,

Daiva Kvedaraitė

LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė

2017 m. tarptautinių renginių kalendorius (bus atnaujinama)

Vasario 23 d. Vilniuje vyks Šiaurės šalių profesinių sąjungų tarybos (NFS) konferencija, pradžia projekto apie Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų įgyvendinimą Baltijos jūros šalyse. Pranešimą apie Baltijos šalių darbo rinką, profesinių sąjungų situaciją ruošia Markku Sippola iš Tampere Universiteto, profesorius Niklas Bruun iš Hankeno Ekonomikos mokyklos (Helsingis) rengia pranešimą apie darbo santykių reglamentavimą Estijos, Latvijoje ir Lietuvoje, atkreipiant dėmesį į Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją Nr. 144.

Balandžio 5 d. Stokholme vyks Baltijos šalių profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) posėdis. Švedija pirmininkaus BASTUN 2017-2018 m..

..

Balandžio 19 d. Briuselyje, vyks Visos Europos profesinių sąjungų tarybos (PERC) posėdis.

Gegužės 18-20 d. Vilniuje vyks EZA ir LPS „Solidarumas“ konferencija apie naujas užimtumo formas, pokyčius pramonėje, skaitmenizaciją.

Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC) Atsakingojo komiteto posėdžiai vyks Briuselyje:

Kovo 15-16 d.

Birželio 13-14 d.

Spalio 25-26 d.

Gruodžio 13-14 d.

2017 m. Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) seminarai

ETUI Organizing and promoting a TU action onBetter regulation and REFIT” – Organizavimas ir reklamavimas profesinių sąjungų veiksmų dėl EK iniciatyvos REFIT (teisinio reglamentavimo paprastinimas)

Vieta: Briuselis, Belgija

Laikas: 2017 sausio 16-19 d.

Kalbos : anglų, prancūzų, vokiečių

Registracija iki gruodžio 8 d.

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka ETUI, dalyvio mokestis – 96€ ( 4days @24€)

ETUI. Pedagogical workshop on “Training design and implementation”.  

This workshop will mainly be focused on practice on the pedagogical desing of a European training programme.

Vieta: Briuselis

Laikas: 2017 sausio 17 – 18

Kalbos: anglų, prancūzų

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka. Dalyvio mokestis: 48€ (2 days @24€)

Atsakyti: Carine Boon cboon@etui.org) iki 18 November 2016.

ETUI The Boundless Working Life” – “Neribotas darbas”. Kursas, kurį organizuoja ETUI kartu su Švedijos profesine sąjunga TCO bei Austrijos profesinių sąjungų federacija (OGB). Kursas skirtas kontorų (įstaigų) darbuotojams (administratoriams, buhalteriams, IT specialistams, vadybininkams), dirbantiems privačiame sektoriuje. Analizuoti naujas užimtumo formas, lankstumą darbe, kaip profesinės sąjungos gali įtakoti ir apsaugoti darbuotojus, kai darbo laikas neribotas.

Vieta: Viena, Austrija

Laikas: 2017 sausio 31-vasario 2, atvykimas sausio 30 d.

Kalbos: anglų ir vokiečių, gali būti ir trečia kalba, priklausomai nuo dalyvių,

Registracijos forma Elisa Santaniello,esantaniello@etui.org) iki gruodžio 15, 2016.

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka, dalyvio mokestis: 72€ (3 days @24€)

Registravosi – LPS Solidarumas pirmininkė Kristina Krupavičienė

ETUC Jaunimo komiteto nariams

„Youth training week“ – „Jaunimo mokymo savaitė“, – pirmą kartą organizuojama atsiliepiant į ETUC Jaunimo komiteto narių prašymą. Mokymai vyks tokiose srityse: įgūdžiai – kampanijos ir organaizingas; žinios -ateities darbo rinka ir jaunimo politika; laikysena (nuostata) – būti įtrauktiems ir ugdyti lyderystės poziciją. Taip pat mokysis rengti projektus ir planuoti veiklas. Skatinti bendradarbiavimą tarp ETUC Jaunimo komiteto narių, nagrinėti ETUC suvažiavimo Manifestą. Atsakyti iki spalio 31 d., Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Vieta – Protaras, Kipras

Laikas – 2017 sausio 24-27 d., dalyvių atvykimas 23d., išvykimas 27 d. po pietų

Kalbos: anglų, prancūzų, ispanų

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka. Dalyvio mokestis: 96€ (4days @24€)

Registravosi – Donatas Mizaras, JPS „Solidarumas“ pirmininkas (ETUC Jaunimo komiteto narys)

ETUI „Profesinių sąjungų dalyvavimas migracijos procesuose“

Gautas kvietimas dalyvauti Europos profesinių sąjungų instituto (ETUI) seminare, kuriuo pradedama nauja veikla „ETUC įgalinimas, kad profesinės sąjungos galėtų aktyviai dalyvauti migracijos procesuose ir bendros profesinių sąjungų narystės pripažinimas“.

Laikas; 2017 sausio 24-25 d. Briuselyje.

Kalbos: anglų, prancūzų, lenkų

Vieta: Profesinių sąjungų namai Briuselyje,

ITUH, Room B, 1st floor, Boulevard du Roi Albert II, 5, 1210 Bruxelles.

Kursas skirtas pirmiausia: ETUC mobilumo, migracijos ir įtraukimo komiteto nariams;

ETUC Migrantų tinklo nariams; profesinių sąjungų lyderiams, kurie domisi migracijos klausimais, bendros profesinių sąjungų narystės formavimo klausimais.

Dalyvių atvykimas: sausio 23 d., išvykimas sausio 25 d.po pietų.

Registracija iki gruodžio 1 d.

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka ETUI/EK

Dalyvio mokestis: 48€ (2 dienos @24€)

ETUISocialinė apsauga ES semestre“

Gautas kvietimas registruotis seminare, kurio tikslas skatinti profesinių sąjungų dalyvavimą ES semestre. Seminare bus nagrinėjami socialinės apsaugos klausimai ir jų atspindėjimas ES semestre.

Laikas: vasario 8-9 d.

Kalbos: anglų, prancūzų

Vieta: Hotel Thon City Center, Brussels  

Dalyvių atvykimas: vasario 7 d., išvykimas – vasario 9 d.

Registracija: iki sausio 9 d. registruojasi Jovita Pretzsch, (LPS Solidarumas atsakingoji sekretorė)

Dalyvio mokestis: 48€ (2 days @24€).

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka ETUI/EK

ETUIGerinti kolektyvinių derybų įgūdžius“

Tikslas: išanalizuoti esamą pramoninių santykių situaciją, darbo rinkos poreikius Baltijos šalyse; pasiaiškinti kolektyvinių sutarčių pasiekimus Baltijos šalyse, tobulinti kolektyvinių derybų gebėjimus.

Laikas: 2017 m. vasario 14-16 d.

Kalbos: latvių, lietuvių, estų, anglų

Vieta: Vilnius, Lietuva

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka ETUI, dalyvio mokestis: 72€ ( days @24€)

Lietuvos pramonės įmonių profesinė sąjunga „Solidarumas“ siūlymu užregistruota Valerija Jarukienė (UAB„Ukmergės vandenys“ profesinės sąjungos pirmininkė), Roma Tylienė (UAB„Anykščių vandenys“ profesinės sąjungos pirmininkė)

ETUI „Derybos dėl darbo laiko“

Gautas kvietimas dalyvauti Europos profesinių sąjungų instituto seminare „Derantis dėl trumpesnio darbo laiko“. Tikslas: išanalizuoti darbo laiko situaciją ir iššūkius Europoje; susisteminti ETUC pasiūlymus ir reikalavimus dėl darbo laiko; Vystyti bendrą profesinių sąjungų poziciją dėl darbo laiko trumpinimo.

Laikas: 2017 m. vasario 14-16 d.

Kalbos: anglų, prancūzų, ispanų

Vieta: Courcelle-sur-Yvette, France

Registracija iki gruodžio 15 d.

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka ETUI/EK

Dalyvio mokestis: 72€ (3 days@24€)

ETUI „ES fondai – profesinių sąjungų projektams“

Europos profesinių sąjungų institutas kviečia dalyvauti seminare „ES fondai – profesinių sąjungų projektams“. Tikslas: sudaryti galimybę nacionalinėms profsąjungų konfederacijoms ir federacijoms įgyvendinti profesinių sąjungų projektus, kurie susiję su socialiniu dialogu, užimtumo politika.

Kursas fokusuotas į sėkmingų projektų metodologinius aspektus.

Laikas: 2017 m. vasario 8-9 d., atvykimas – vasario 7 d., išvykimas – vasario 9 d.

Vieta: Briuselis, profesinių sąjungų namai

Kalbos: anglų, prancūzų

Apgyvendinimas: Marivaux Hotel, Congress & Seminar Centre Brussels Boulevard Adolphe Max 98 1000 Brussels – Belgium http://www.hotelmarivaux.be

Registracija iki: 2017 sausio 9, Sylviane Mathy, smathy@etui.org

Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas apmoka, dalyvio mokestis: 48€ (2 days @24€)

Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ siūlymu užregistruotas Jonas Kryžanauskas, Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas;

ETUI ”Jis ir jos: profesinei susirgimai, sveikata, teisingumas ir prevencija”

Gautas kvietimas dalyvauti Europos profesinių sąjungų insituto (ETUI) seminare “Jis ir jos: profesinei susirgimai, sveikata, teisingumas ir prevencija”

Tikslas: parodyti tai, kad vyrai ir moterys renkasi skirtinga profesijas, o tai įtakoja jų darbo sąlygas, profesinius susirgimus; skatinti pasikeitimą informaciją, duomenimis apie tai,kaip vyrai ir moterys trankutojami darbo rinkoje, ir kaip gerinti darbo sąlygas ir saugą ir sveikatą darbe;Vystyti bendradarbiavimą tarp ES šalių profesinių sąjungų, siekiant sukurti “Lyčių ir darbo sąlygų” tinklą

Vieta: Profesinių sąjungų namai (ITUH) Briuselis, Blv. Du Roi Albert II, 5

Laikas: 2017 vasario 13-14 d.

Kalbos: anglų, prancūzų ir ispanų

 

„Jaunimo mobilumas Europos darbo rinkoje“

Europos profesinių sąjungų institutas organizuoja kursą „Jaunimo mobilumas Europos darbo rinkoje“ Tikslas: identifikuoti jaunimo mobilumo priežastis, išsiaiškinti kur dažniausia vykstama, kokia įtaką mobilumas turi jaunimo socialinėms ir sveikatos sąlygoms, analizuoti ar priimančioje šalyje yra gerbiamos darbuotojų teisės. Pasinagrinėti, koks yra darbuotojų mobilumo Europos Sąjungos viduje teisinis reglamentavimas. Pasikeisti gerąja praktika profesinėse sąjungoje atstovaujant migruojančius darbuotojus, pasidalinti UnionMigrantnet patirtimi, kurti bendrą profesinių sąjungų planą kaip pagerinti tokių darbuotojų socialinę apsaugą, garantuoti vienodas teises.

Laikas: 2017 m. kovo 1-3 d.

Kalbos: anglų, olandų, ispanų;

Registracija iki 2017 m. sausio 25 d.

Kelionės ir gyvenimo išlaidas apmoka ETUI/EK

Dalyvio mokestis: 72€ ( days @24€)

Lietuvos pramonės įmonių profesinė sąjunga „Solidarumas“ rekomenduoja, kad šiame kurse dalyvautų Ernesta Vainonytė iš AB “Vilkma” jaunimo atstovė.

Daugiau Informacijos: Daiva Kvedaraitė, tel.: 370 686 17409, e-mail.: daivakvedaraite@gmail.com

0 komentaras
0

Palikti komentarą