2021 metai yra paskelbti daugiau demokratijos darbe metais

autorius Solidarumas
mobil kon

2021m. vasario 8 d. įvyko virtualus Europos profesinių sąjungų konfederacijos darbuotojų dalyvavimo ir įmonių politikos komiteto posėdis. Europos profesinių sąjungų konfederacija yra paskelbusi, kad 2021 m. yra daugiau demokratijos darbe metai. Darbuotojų dalyvavimo ir įmonių politikos posėdyje buvo pristatyta, kad šiuo metu planuojamos veiklos, kur kviečiamos organizacijos narės, tame tarpe ir Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas” dalyvauti, minint 2021 m. – daugiau demokratijos darbe metus.

Ką tai reiškia daugiau demokratijos darbe?

Tai reiškia demokratinį darbuotojų dalyvavimą ir dalyvavimą bei priežiūrą savo darbo vietoje. Tai yra pagrindinis Europos principas, įtvirtintas pagrindinėse teisėse prisijungti prie profesinės sąjungos, atstovauti ir ginti darbuotojų interesus – teisę į informaciją, konsultacijas ir dalyvavimą socialiniame dialoge ir kolektyvinėse derybose. Akivaizdu, kad didėjanti  globalizacija, padidėjęs darbo rinkų lankstumas, ekonomikos recesijos daro vis didesnį poveikį darbo santykiams.

Europos profesinių sąjungų konfederacija  kovoja už tai, kad darbuotojų atstovai būtų informuojami ir su jais būtų konsultuojamasi, kad jie turėtų prasmingas ir savalaikes diskusijas su vadovais visais atitinkamais lygmenimis ir aktyviai dalyvautų priimant savo įmonės ar organizacijos svarbius sprendimus, išlaikant pagarbą Europos Sąjungos taisyklėms ir nacionalinėms nuostatoms.

Kodėl reikia daugiau demokratijos darbe?

Darbuotojai ir profesinės sąjungos yra aktyvūs bet kurios įmonės dalyviai. Jie turi teisę būti informuojami ir konsultuojami apie veiklą, ekonominę ir užimtumo situaciją, siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas ir darbo aplinką.

Abiejų krizių patirtis aiškiai parodė, kaip svarbu ir būtina turėti iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti demokratiją darbe ir kolektyvines derybas. Darbuotojų įsitraukimas ir socialinis dialogas yra būtinybė ir pasirodė, kad yra pagrindas tvariam ir ilgalaikiam sveikimui.

Per 2008 m. Finansinę krizę įmonės, kuriose darbuotojai buvo labiau įtraukti į problemų sprendimą, sumažino kur kas mažiau darbo vietų ir ekonomiškai geriau išsilaikė. Pandemijos laikotarpiu, darbuotojai, kurie buvo aktyvūs susidūrė su mažiau neigiamų krizės padarinių. Aktyvesnis darbuotojų dalyvavimas įmonėse ir viešosiose tarnybose tiesiogiai pagerina darbo sąlygas, ekonominius rezultatus, darbo teises ir tvarumą.

2020 m. pandemijos metu darbuotojų įsitraukimas darė įtaką saugių darbo vietų užtikrinimui ekonominės veiklos išlaikymui, organizuojant nuotolinį, bei teledarbus, kovojant už socialiai priimtiną restruktūrizaciją, bei verslo uždarymui.

Nepriimtina, kad kai kurie verslai vis dar nepripažįsta darbuotojų ir profesinių sąjungų teisių dalyvauti priimant strateginius sprendimus. Atėjo laikas įtraukti demokratiją į politinę darbotvarkę, kad būtų išnaudotas visas jos potencialas. Už socialesnę, įtraukesnę ir teisingesnę Europą!

0 komentaras
0

Palikti komentarą