ES padės šalims įveikti COVID-19 pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį

autorius Solidarumas
parlamento europeo2 356x238

2021 m. vasario 11 d. Europos Sąjungos (ES) Taryba patvirtino Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo nustatoma Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė.

Šia 672,5 mlrd. EUR vertės priemone, kuri yra ekonomikos gaivinimo priemonės „Next Generation EU“ pagrindas, bus padedama valstybėms narėms pašalinti neigiamą COVID-19 pandemijos ekonominį ir socialinį poveikį.

ES šalys iki 2021 m. balandžio 30 d. turės pateikti nacionalinius ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planus, kuriuose būtų išdėstytos reformų ir investicijų darbotvarkės iki 2026 metų.

ES šalių bus prašoma savo planuose nustatyti nuoseklų projektų, reformų ir investicijų rinkinį šešiose politikos srityse: žalioji pertvarka, skaitmeninė transformacija, pažangus, tvarus ir integracinis bei darbo vietų augimas, socialinė ir teritorinė sanglauda, sveikatos priežiūros sistemos atsparumas bei naujai kartai skirtos priemones, apimančios švietimą ir įgūdžių ugdymą.

Vertindama ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą ir nustatydama atitinkamai valstybei narei skirtiną sumą, Europos Komisija atsižvelgs į Europos semestro pateiktą informaciją apie ją. Taip pat bus vertinamas ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano aktualumas, veiksmingumas, efektyvumas ir darna.

Vertinant aktualumą, bus atkreipiamas dėmesys į tai ar šiame plane numatytos priemonės padės veiksmingai didinti valstybės narės ekonomikos potencialą, darbo vietų kūrimą, ekonominį, socialinį ir institucinį atsparumą, stiprins Europos socialinių teisių ramsčio ir vaikams bei jaunimui skirtos politikos įgyvendinimą, ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą ir konvergenciją, mažins ekonominį ir socialinį COVID-19 krizės poveikį.

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė taip pat skirta užtikrinti paramą žaliajai ekonomikai ir skaitmeninei pertvarkai, kad ES šalių ūkiai taptų tvaresni ir atsparesni krizėms.

Todėl bus atsižvelgiama ar šiame plane bus numatyta, kad jokia į ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą įtraukta reformų ir investicinių projektų įgyvendinimo priemonė nepadarytų reikšmingos žalos aplinkos apsaugos tikslams.

Vertindama šį Europos Tarybos sprendimą Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė pasakė: „Svarbu, kad šios lėšos būtų investuojamos į tikrą užimtumą, darbo vietų kūrimą, regioninę plėtrą, padėtų labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, skatintų socialinių paslaugų, socialinio būsto plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, suteiktų pagalbą smulkiam verslui, kuris nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos.

Matome kaip sparčiai auga nedarbas. Pandemija gali dar labiau padidinti tiek regioninę, tiek socialinę, tiek galimybių atskirtį, todėl labai svarbu užtikrinti skaidrų remiamų projektų atrinkimą ir paramos teikimą.

Mano nuomone, įmonėse, kurios gaus ES paramą, turi būti vystomas socialinis dialogas, turi veikti kolektyvinės sutartys ir turi būti užtikrinamos darbuotojų teisės.

Tikimės, jog socialiniai partneriai neliks nuošalyje ir bus įtraukti į priemonių plano rengimo bei įgyvendinimo procesus. Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas” 2020 m. gruodžio 10 d. rašte „Dėl ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonių plano“ pateikė savo siūlymus ir suformulavo paklausimus. Skaityti čia.

2021 sausio 22 d. gautas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsakymas, kuriame, atsakant į klausimą, kaip į priemonių plano įgyvendinimo veiklas bus įtraukti socialiniai partneriai, rašoma, jog „Įgyvendinimo eigoje bus teikiama informacija ir konsultuojamasi susijusiais klausimais, aptariant ir vertinant veiklų tarpinius rezultatus, formuojant pasiūlymus dėl galimų sprendimų.

Tam bus pasitelkiamas Trišalės tarybos formatas. Ministerija patikino, jog „socialinių partnerių įsitraukimą vertina kaip būtiną sąlygą geriems veiklų rezultatams pasiekti”. Skaityti čia.

Norime atkreipti dėmesį, jog įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą Europos Sąjungos institucijos pabrėžia socialinių partnerių ir nevyriausybinių organizacijų bei gero valdymo, skaidrumo ir demokratinio įtraukumo principų svarbą”.

 

Parengė Daiva Kvedaraitė

ES

0 komentaras
0

Palikti komentarą