autorius Ričardas

Birželio 1-oji yra Tarptautinė vaikų gynimo diena.

Deja, daug vaikų Lietuvoje dar auga, nejausdami tėvų šilumos. 2020 m. Lietuvoje buvo 1027 vaikai, kurie laukė įvaikinimo, tačiau tais metais buvo įvaikinta vos 51 vaikas.

Vaikai turi teisę turėti šeimą, ir augti saugioje ir jaukioje aplinkoje.

Europos audito rūmų Specialios ataskaitos duomenimis 2018 m. net 28% Lietuvos vaikų grėsė skurdas ir socialinė atskirtis. Tokių vaikų Lietuvoje santykinai yra daugiau nei Latvijoje, Lenkijoje ir Estijoje. Skaityti čia. Deja, vaikų skurdas ir socialinė atskirtis Lietuvoje mažėja nepakankamai greitai. Vaikai, kurių šeimoje yra brolių ar seserų, skursta dažniau nei augantys vieni.

Vaikai yra valstybės ateitis. Skurdas atima iš vaikų laimingą vaikystę, trukdo sėkmingai mokytis, o užaugus dirbti aukštesnės kvalifikacijos darbus ir užtikrinti, kad jų vaikai taip pat neskurstų.

Kovojant su vaikų skurdu būtina kovoti su jų tėvų skurdu. Reikia ne tik didinti socialinę paramą vaikams, bet ir didinti žemiausius atlyginimus.

Deja, šiuo pandemijos metu dešimtadalio daugiausiai uždirbančių darbuotojų (dažniausiai vadovų) atlyginimai išaugo 20%, o per tą laikotarpį dešimtadalio mažiausiai uždirbančių darbuotojų atlyginimai neaugo ir net mažėjo!

Tačiau, nepaisant to Lietuvos darbdavių atstovai reikalauja, kad Vyriausybė nedidintų minimalios algos arba ją didintų mažiau nei auga vidutinis šalies darbuotojų atlyginimas.

2021 m. kovo 24 d. Europos Taryba pateikė rekomendaciją, kuria nustatoma vaiko garantijų sistema. Šios rekomendacijos tikslas- „užkirsti kelią socialinei atskirčiai ir su ja kovoti, remiamos valstybių narių pastangos užtikrinti galimybę pažeidžiamiems vaikams naudotis pagrindinėms paslaugomis: ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, švietimo (įskaitant mokyklinę veiklą), sveikatos priežiūros, mitybos ir būsto srityse. Nors dauguma vaikų ES jau gali naudotis šiomis paslaugomis, įtrauki ir tikrai visuotinė prieiga prie jų yra gyvybiškai svarbi užtikrinant vienodas galimybes visiems vaikams ir ypač tiems, kurie dėl skurdo ar kitų nepalankios padėties formų patiria socialinę atskirtį”.

Vaikų skurdas tol nemažės, kol nebus sumažintas jų tėvų skurdas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą