Spausdinti

Gegužės 10 dieną vyko Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" koordinacinės tarybos posėdis, kuriame patvirtinti kandidatai į pirmininko postą. Rinkiminis suvažiavimas vyks birželio 7 dieną.

Spausdinti

1950 m. gegužės 9 d. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Roberas Šumanas (Robert Schuman) iškėlė suvienytos Europos idėją. Paryžiuje pasakytoje kalboje jis pasiūlė naujos formos politinį Europos bendradarbiavimą, kuris užtikrintų taiką tarp Europos tautų.

Spausdinti

2013 m. liepos 27 d. V.Č. buvo išrink tas  UAB „Stamita“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumo“ tarybos nariu. Kai apie tai sužinojo darbdavys V.Č. per vieną 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu buvo nušalintas ir atleistas iš darbo už vienkartinį darbo drausmės pažeidimą. Iki  atleidimo dienos slidinėjimo inventoriaus nuomos darbuotojas V.Č. jokių pastabų ir drausminių nuobaudų  neturėjo.

Spausdinti

Tokia konferencija įvyko 2014 m. gegužės 5 d. Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre  Saulėtekio al. 5 Vilniuje. Projektą pristatė  jo vadovas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas  Prof. Dr. Tomas Davulis, kuris kalbėjo apie naujo Darbo kodekso rengimo  tikslus ir eigą, apžvelgė spręstinas problemas.

Spausdinti

Kovo mėnesį UAB „Pakruojo šiluma“ darbuotojai kreipėsi į bendrovės direktorių dėl atlyginimo padidinimo, tačiau atsakymo nesulaukė. Bendrovės kolektyvinėje sutartyje numatyta, jog „valstybei keliant MMA, darbdavys įsipareigoja visiems darbuotojams pakelti pagrindinį atlyginimą tokiu pat dydžiu, neviršijant Valstybės kainų ir kontrolės komisijos bazinėje kainoje nustatyto darbo užmokesčio fondo“.

Spausdinti

Balandžio 22 – 24 dienomis Pokamedulų vienuolyne Vygruose (Lenkija) vyko mokytojų seminaras, kuriame buvo aptartos aktualios problemos švietimo ir auklėjimo srityje. Dalyvavo Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos mokytojų profesinių sąjungų atstovai.

Spausdinti

Prieš 10 metų, kai Lietuva įstojo į ES, profesinės sąjungos palaikė įstojimo idėją, nes mus visada žavėjo demokratija, žodžio laisvė, Europos socialinis modelis.

Spausdinti

LPS „Solidarumas“ gavo projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinio-administracinio modelio sukūrimas“ vadovo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano prof.dr. Tomo Davulio kvietimą  prisidėti prie šio modelio kūrimo. Projekto svetainė www.socmodelis.lt

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar