Spausdinti

Balandžio 28-oji – Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena. Europos Sąjungoje dėl su darbu susijusių priežasčių kas tris su puse minutės miršta vienas žmogus. Lietuvoje 1992 – 2013 metais darbe žuvo ir sužalota per 67 tūkst. žmonių – palyginimui, apie panašų skaičių sudaro Marijampolės ir Utenos miestų gyventojai kartu.

Spausdinti

Nuoširdžiai dėkoju visiems Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" šakinių ir regioninių organizacijų nariams, LPS "Solidarumas" vadovams, Moterų profesinės sąjungos valdybai, už moralinę ir materialinę pagalbą.

Jūsų nuoširdus apkabinimas, supratimas ir šilti užuojautos žodžiai, man suteikė stiprybės atsisveikinant su mylima Mama. Ačiū visiems.  
Alma Kriščiūnienė

Spausdinti

2014 m. balandžio 17 d. Europos darbų saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos punktas organizavo apvalaus stalo diskusiją „Saugios darbo vietos kūrimas Lietuvoje, OSHA-EU kompanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ kontekste“.

Spausdinti

Balandžio 16 dieną Švietimo ir mokslo ministerijoje Lietuvos profesinės sąjungos "Solidarumas" atstovai susitiko su šios ministerijos ministru Dainiumi Pavalkiu.

Spausdinti

Balandžio 17 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje susitikime su viceministru aptartos jaunimo nedarbo mažinimo priemonės,  Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ nuveikti darbai spręndžiant šią problemą ir Jaunimo profesinės sąjungos „Solidarumas“ galimybes bendradarbiauti su Darbo biržos skyriais.

Spausdinti

2014 m. balandžio 16 d. Vilniaus profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas ir „Solidarumo“ vyr. teisininkas dalyvavo Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdyje, kuriame dalinai įvertinus Trišalės tarybos pastabas buvo pritarta Seimo narių A.Syso ir M. Zaščiurinsko paruoštiems Darbo kodekso 24, 99, 112, 147, 175, 202, 212, 256 (XIIP-1281), streikus reglamentuojančių Darbo kodekso 71, 74, 75, 76, 78, 80, 81 Darbo kodekso papildymo 10(1) straipsnių (XIIP-1144), Darbo kodekso 225 str. (XIIP-896) pakeitimams.

Spausdinti

Balandžio 11 dieną LR Seime vyko Vilniaus profesinės sąjungos "Solidarumas" ir CGIL Roma e Lazio, UIL Roam e Lazio, CISL Lazio profesinių sąjungų susitikimas. Tikslas – susipažinti su Italijos profesinių sąjungų struktūra, veikla ir pasikeisti informacija apie streikų organizavimo procedūras. Susitikime taip pat dalyvavo LPS "Solidarumas" pirmininkės pavaduotojas J. Zaranka, LPS Solidarumas valdybos narys A. Lekavičius ir Kauno autobusai profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja Edita Raščiauskaitė – Morkūnienė.

Spausdinti

ŠMPS „Solidarumas“ prašymas prisijungti prie Jungtinės atstovybės deryboms su LR Švietimo ir mokslo ministerija dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties patenkintas (prašymas ir atsakymas). LR Vyriausybės 2015 metų balandžio 8 dienos nutarimu, ŠMM buvo suteikti įgaliojimai vesti derybas su profesinėmis sąjungomis dėl minėtos kolektyvinės sutarties sudarymo. Tačiau LŠDPS nenorėdama prisijungti prie esančios jungtinės atstovybės, inicijavo naujos jungtinės atstovybės sukūrimą. Kreipimąsi dėl Švietimo ir mokslo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės sudarymo rasite čia.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar