Spausdinti

Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga 2014 m. balandžio 4 dieną organizavo susitikimą su Respublikinės Klaipėdos ligoninės direktoriumi gerb. Romaldu Sakalausku.

Spausdinti

2014 m. balandžio 2-4 dienomis Šiaurės Airijoje (Belfaste) vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto išplėstinis pirmininkų posėdis. EESRK delegacijos nariai susitiko su Šiaurės Airijos Pirmuoju Ministru, Europos reikalų ministru, Belfasto meru, Ofmdfm Komiteto pirmininku. Susitikimų metu daugiausia dėmesio skirta ES taikos palaikymo programai bei būtinumui toliau palaikyti taikos procesus Europoje.

Spausdinti

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ delegacija balandžio 2 d. vakarą išvyko į Briuselį, kur dieną dalyvavo Eurodemonstracijoje. LPS „Solidarumą“ atstovavo Vilniaus profesinės sąjungos „Solidarumas“, Kėdainių „Lifosos“, Vežėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ bei LPS „Solidarumas“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai. 

Spausdinti

2014 m. balandžio 17 d. Vilniuje Aguonų g. 10, VDI patalpose 315 kab. Mažojoje salėje nuo 10:30 iki 13.00 val. Europos darbų saugos ir sveikatos darbe agentūros Lietuvos punktas organizuoja apvalaus stalo diskusiją „Saugios darbo vietos kūrimas Lietuvoje, OSHA-EU kompanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ kontekste“.

Spausdinti

Mirus ilgametei darbuotojų teisių gynėjai, Valstybinės darbo inspekcijos Teisės skyriaus vedėjai Vandai Zabulionytei, reiškiame užuojautą velionės artimiesiems, bendradarbiams ir visiems Lietuvos dirbantiesiems.

Spausdinti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paruošė ir teikia 2014 m. balandžio 8 d. Trišalei tarybai Darbo kodekso (DK) 24,99,112,147,175,202,212 ir 256 straipsnių pakeitimus.

Spausdinti

Rokiškio psichiatrijos ligoninės profesinės sąjungos pirmininkės Stanislavos Kondraškienės pavaduotojui Vaidui Kužiuliui panaikinta drausminė nuobauda bei išmokėta 4000 litų išeitinė kompensacija.

Spausdinti

Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio metu diskutuota dėl minimalios mėnesinės algos didinimo perspektyvų. Nuspręsta sukurti darbo grupę, vadovaujamą socialinės apsaugos ir darbo viceministro, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininko Gintaro Klimavičiaus, parengsiančią siūlymus dėl minimalios mėnesinės algos didinimo galimybių.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar