Spausdinti

2014 m. vasario 6 d. Vykusiame Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Trišalės tarybos (LNSS TT) posėdyje pristatytas trišalio metinio susitarimo dėl socialinių, ekonominių ir darbo, mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo problemų sprendimo sveikatos sistemos srityje. Susitarime įvardintos tokios socialinės problemos, kaip smurtas, kurį darbe patiria sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, dirbdami su agresyviais pacientais, sveikatos srityje dirbančių specialistų įvaizdžio visuomenėje gerinimas, akcentuojant visų darbuotojų svarbą, gerosios sveikatos priežiūros administravimo praktikos diegimas.

Spausdinti

Vasario 6 d. šeštą kartą Lietuvos darbo birža, vertindama bendradarbiavimą su įmonėmis sprendžiant užimtumo problemas šalyje ir skatindama geresnę socialinę partnerystę, kartu su socialiniais partneriais surengė jau tradicija tapusį šalies darbdavių, sukūrusių daugiausiai naujų tikslinių darbo vietų, viešą pagerbimą – nominacijų įteikimą.  

Spausdinti

Vasario 5 dieną Vilniaus teritorinėje darbo biržoje darbo ieškantis jaunimas dalyvavo profesoriaus Rimvydo Jasinavičiaus seminare „Enterprenerystės įgūdžiai: kaip tapti ir būti lyderiu nuolatinėje kovoje dėl pajamų“. Seminaras organizuotas įgyvendinant Europos komisijos finansuojamą projektą „Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“.

Spausdinti

Neišmokėti atlyginimai, neteisėtai skirtos drausminės nuobaudos ar vienašališkai pakeistos darbo sutartys – per praėjusius metus dėl šių darbo teisės pažeidimų į darbo ginčų komisijas buvo kreiptasi daugiau nei 5 tūkstančius kartų. Beveik 1,9 tūkst. bylų buvo priimti pareiškėjams palankūs sprendimai, 554 bylos baigėsi taikos susitarimais. Dar daugiau nei 1 tūkst. bylų buvo nutrauktos ar atsisakyta jas nagrinėti, dažniausiai dėl to, kad ginčo šalys savo nesutarimus išsprendė iki komisijos posėdžio.

Spausdinti

2014 m. vasario 6 d. LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė Daiva Kvedaraitė dalyvavo susitikime su Europos Komisijos atstovais, kurie atstovavo šiuos generalinius direktoratus: DG Užimtumas ir socialiniai reikalai, DG Ekonomika ir finansai, DG Švietimas ir kultūra, DG Energetika. Susitikimas vyko Europos Komisijos atstovybėje Vilniuje. Europos Komisijos atstovų tikslas buvo sužinoti kuo daugiau  iš įvairių visuomenės grupių apie programos Europos 2020 įgyvendinimą šalyje, ekonominę- socialinę  situaciją.

Spausdinti

Šių metų sausio 27 – 29 dienomis Madride, Ispanijoje, vyko tarptautinis seminaras „Naujos darbo vietos Europos Sąjungoje. Tvarių ir kokybiškų darbo sąlygų užtikrinimas: skubiausias socialinio dialogo uždavinys dabartyje“. Seminarą organizavo Ispanijos darbuotojų profesinė sąjunga USO, seminare dalyvavo profesinių sąjungų atstovai iš Portugalijos, Ispanijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Čekijos Respublikos.

Spausdinti

R.Č. dirbo UAB „Transimeksa“ tolimųjų reisų vairuotoju, tačiau bendrovė laiku nemokėjo darbo užmokesčio ir dienpinigių, todėl vairuotojas 2013 m. gruodžio 18 d.  ir padavė prašymą Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijai priteisti jam iš UAB „Transimeksa“  5000 litų. 2013 m. gruodžio 31 d. R.Č. padavė prašymą darbdaviui 2014 m. sausio 2 d.  atleisti jį iš darbo.

Spausdinti

Sausio 24 d. įvyko Ukmergės rajono trišalės tarybos posėdis, kuris šį kartą buvo skirtas sveikatos apsaugos temai. Jame dalyvavo Ukmergės trišalės tarybos nariai, kviesti pranešėjai bei svečiai iš Kupiškio kartu su neseniai įkurtos rajono trišalės tarybos pirmininke Vida Pranckūniene.

"Prašome paremti 1% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar