Spausdinti

Sausio 24 dieną Elektrėnų savivaldybėje pasirašyta teritorinė Elektrėnų savivaldybės švietimo sektoriaus kolektyvinė sutartis. Sutartį pasirašė Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas, Elektrėnų savivaldybės ikimokyklinio- mokyklinio ugdymo darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Rasa Krukonienė ir Elektrėnų savivaldybės švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Asta Juknienė.

Spausdinti

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ nuo 2013 m. spalio mėnesio pareiškėjo teisėmis įgyvendina Europos Komisijos Užimtumo, Socialinių reikalų ir Įtraukties Generalinio Direktorato (European Commission DG  Employment, Social Affairs and Inclusion) remiamą projektą ,,Transporto sektoriaus darbuotojų prisitaikymas dirbti darnioje darbo rinkoje Baltijos šalyse“ Nr. VP/2013/002/0067. Projekto partneriai yra Estijos profesinių sąjungų konfederacija (EAKL) ir Latvijos viešojo sektoriaus ir transporto darbuotojų profesine sąjunga (LAKRS).

Spausdinti


Sausio 21 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko Lietuvos Respublikos Trišalės tarybos posėdis. Posėdyje aptarti Darbo kodekso pakeitimo ir papildymo projektai, galimybės didinti minimalią mėnesinę algą, nedarbo draudimo išmokų mokėjimo pratęsimo, bendradarbiavimo sutarčių su regioninėmis trišalėmis tarybomis klausimai bei išrinktas naujas Trišalės tarybos pirmininkas.

Spausdinti

Lietuvos moterų profesinės sąjungos „Solidarumas“ valdyba ne kartą kreipėsi į Vyriausybę, Seimo narius, kad būtų gražintos išmokos vaikams. Priėmus "Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą", išmokos vaikams buvo nutrauktos, paliekant tai tik mažajai daliai Lietuvos vaikų. Buvo pažymėta, kad šis įstatymas galios laikinai – nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.

Spausdinti

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad kiekvienoje darbovietėje būtina įvertinti įvairiais sužalojimais gresiančius šalyje prasidėjusių žiemiškų orų pavojus. Visų pirma tai pasakytina apie judėjimo kelių, laiptų, kiemų, darboviečių teritorijose, darbo vietų slidumą; itin pavojinga šiuo atžvilgiu statybose. Į orų kitimą reikia ypač atsižvelgti atliekant darbus aukštyje, miško darbus.

Spausdinti


Sausio 16 dieną vyko Lietuvos vertėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos posėdis. Posėdžio metu pristatyta Lietuvos vertėjų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ataskaita, įstatų pakeitimai ir kiti klausimai.

Spausdinti


Sausio 20 d. Rytų partnerystės pilietinės visuomenės forumas kreipėsi į Europos Komisiją, Europos Vadovų Tarybą, Europos Parlamentą bei Europos Sąjungos valstybių Užsienio reikalų ministrus  dėl represinių įstatymų Ukrainoje ir Azerbaidžane.

Spausdinti

2014 m. sausio 17 d. Vilniaus teritorinėje darbo biržoje vyko projekto "Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ partnerių susitikimas, kurio metu aptartos projekto veiklos, pristatytas praktikos vietų žemėlapis.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar