Spausdinti

Saugių darbo vietų kampaniją „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“  pakeis streso darbe valdymui skirtos informacinės veiklos. Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros inicijuota informacinė kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ baigiasi. Dveji kampanijos metai buvo skirti atkreipti dėmesį į vadovų lyderystės ir darbuotojų įsitraukimo būtinybę į profesinės rizikos veiksnių įvertinimą ir pašalinimą – būdą išvengti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Kitais metais informacinė kampanija supažindins su streso darbe valdymu.

Spausdinti

Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos atstovai lankėsi VŠĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“ kur susitiko su direktoriumi Kęstučiu Speičiu.

Spausdinti


Lapkričio 7 dieną Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyko susitikimas, kuriame aptarta Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ koordinacinėje taryboje priimta rezoliucija.

Spausdinti

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė dalyvauja Investicijų patarėjų komisijos posėdyje, kuriame daugiausia dėmesio skiriama aptarti darbo santykių modernizavimo ir reikiamų specialistų paruošimo klausimus.

Spausdinti

Profesinės sąjungos ir visuomeninės organizacijos atvirai kreipiasi į visuomenę, valdžios institucijas ir politines partijas, kad esant dabartinei situacijai, kuomet finansuojama 81-92 procentai sveikatos priežiūros paslaugų patvirtintų įkainių, net 98 procentai stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų šių metų pirmąjį pusmetį baigė turėdamos neigiamą balansą, o įsiskolinimai kreditoriams grėsmingai augo.

Spausdinti


2013 m. spalio 24 d. Elektrėnų savivaldybės administracijos salėje vyko teritorinės kolektyvinės sutarties svarstymas. Ši kolektyvinė sutartis apima penkis darželius, esančius Elektrėnų savivaldybėje.

Spausdinti

Tarptautinė profesinių sąjungų moterų mokykla, į kurią renkasi Europos ir Centrinės Azijos profesinių sajungų konfederacijų delegatės, vyksta kiekvienais metais. Profsajungų lyderės šiais metais susirinko Bulgarijos sostinėje Sofijoje.

Spausdinti


Spalio 30 dieną Vilniuje vyko „apskritojo stalo“ diskusija darnaus (tvaraus) vystymosi tema. Renginį organizavo Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su Europos profesinių sąjungų konfederacija. Darnaus vystymosi sampratą, principus, aprėpties sritis pristatė Europos profesinių sąjungų konfederacijos sekretorė Judith Kirton-Darling.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar