Spausdinti

2014 m. kovo 5-6 d. Atėnuose vyko Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupės neeilinis posėdis. Pirmąjį dieną aptarta Graikijos ekonominė ir socialinė situacija. Pristatyti Graikijos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetai. Pirmininkaudama ES tarybai Graikija ypatingą dėmesys skirs tam, kad būtų skatinamas sugrįžimas prie tikros ekonomikos, sprendžiami pramonės atgaivinimo Europoje klausimai; sieks suderinamumo tarp socialinės ir mokesčių politikos; vykdys politiką, kuri sugrąžintų viltį jauniems žmonėms (darbo vietų kūrimas ir parama); sugrąžintų subalansuotą regioninį vystymąsi; užtikrintų elektros energijos prieinamumą visiems; efektyviai spręstų legalios imigracijos klausimus.

Spausdinti

Šių metų kovo 5-6 dienomis Trakų viešbutyje „Trasalis“ įvyko Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaujant kartu su Jaunimo reikalų departamentu prie Soc. apsaugos ir darbo miniterijos, organizuota konferencija „Regioninės jaunimo politikos stiprinimas Lietuvoje“. Konferencijos tikslas – 2014 m. prioritetinių darbų regioninės jaunimo politikos srityje pristatymas bei 2013m. pasiektų rezultatų įvertinimas. Konferencijoje dalyvavo Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Molėtų, Šiaulių, Zarasų rajonų savivaldybių merai, vicemerai, jaunimo koordinatoriai bei kiti jaunimo reikalų atstovai. Pirmąją konferencijos dieną buvo pristatyti keliami prioritetai 2014 m. jaunimo veiklai bei finansinės galimybės jaunimo į(si)traukimui regionuose.

Spausdinti

2014 m. kovo 10 d. Briuselyje vyksta Visos Europos profesinių sąjungų tarybos (PERC) posėdis. Posėdyje dalyvauja LPS „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė.Posėdyje bus kalbama apie PERC struktūrą bei misiją, išklausyta PERC veiklos ataskaita už 2013-2014 metus, Moterų ir Jaunimo komitetų veiklos ataskaitos. Ataskaitą pateiks Europos profesinių sąjungų konfederacijos generalinė sekretorė Bernadete Segol, kuri yra ir PERC generalinė sekretorė. Bus kalbama apie veiklos planus 2014-2015 metams, apie artėjantį Tarptautinės profesinių sąjungų konfederacijos (ITUC) suvažiavimą.

Spausdinti

Įgyvendinant projektą „Partnerystės sukūrimas Jaunimo garantijų schemos įkūrimui Vilniaus apskrityje“ (Nr. VP/2012/012/0046), kovo 5- ąją Vilniaus teritorinėje darbo biržoje organizuotas seminaras „Profesinis orientavimas“. Seminarą moderavo profesorius Rimvydas Jasinavičius, Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacijos Prezidentas.

Spausdinti

Varėnoje pasirašyta Varėnos rajono socialinės partnerystės kolektyvinė sutartis. Sutartis pasirašyta tarp Varėnos rajono savivaldybės ir Varėnos profesinės sąjungos "Solidarumas".

Spausdinti

Visi kviečiami pasirašyti peticiją, kuria Europos sąjungos užsienio politikos formuotojai raginami imtis aktyvių veiksmų dėl Rusijos Federacijos veiksmų Ukrainoje.

Spausdinti

Baltijos šalių profesinių sąjungų lyderiai sutarė imtis bendrų veiksmų, siekiant užtikrinti prekybos tinklo MAXIMA darbuotojų teises ir saugias ir sveikas darbo sąlygas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos profesinių sąjungų vadovai tokį sprendimą priėmė vasario 18 d. Rygoje vykusiame Baltijos šalių profesinių sąjungų atstovų susitikime.

Spausdinti

Ukrainos nepriklausomų profesinių sąjungų konfederacija atsiuntė laišką, kuriame informuoja apie situaciją Ukrainoje: Rusijos karinę invaziją. Ukrainos žmonės, darbinininkai yra labai susirūpinę Rusijos karine invazija į Ukrainą, per 16 tūkst. Rusijos karių atvyko į Krymą vasario 27 d., dar apie 6 000 kareivių prisijungė vėliau. Rusijos kariniai daliniai bazuojasi prie Simferopolio ir Sevastopolio.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar