Spausdinti

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Aldona Jašinskienė dalyvauja Investicijų patarėjų komisijos posėdyje, kuriame daugiausia dėmesio skiriama aptarti darbo santykių modernizavimo ir reikiamų specialistų paruošimo klausimus.

Spausdinti

Profesinės sąjungos ir visuomeninės organizacijos atvirai kreipiasi į visuomenę, valdžios institucijas ir politines partijas, kad esant dabartinei situacijai, kuomet finansuojama 81-92 procentai sveikatos priežiūros paslaugų patvirtintų įkainių, net 98 procentai stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų šių metų pirmąjį pusmetį baigė turėdamos neigiamą balansą, o įsiskolinimai kreditoriams grėsmingai augo.

Spausdinti

Tarptautinė profesinių sąjungų moterų mokykla, į kurią renkasi Europos ir Centrinės Azijos profesinių sajungų konfederacijų delegatės, vyksta kiekvienais metais. Profsajungų lyderės šiais metais susirinko Bulgarijos sostinėje Sofijoje.

Spausdinti


2013 m. spalio 24 d. Elektrėnų savivaldybės administracijos salėje vyko teritorinės kolektyvinės sutarties svarstymas. Ši kolektyvinė sutartis apima penkis darželius, esančius Elektrėnų savivaldybėje.

Spausdinti


Spalio 30 dieną Vilniuje vyko „apskritojo stalo“ diskusija darnaus (tvaraus) vystymosi tema. Renginį organizavo Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ kartu su Europos profesinių sąjungų konfederacija. Darnaus vystymosi sampratą, principus, aprėpties sritis pristatė Europos profesinių sąjungų konfederacijos sekretorė Judith Kirton-Darling.

Spausdinti

2013 m. spalio 29 d. „Crowne Plaza Vilniuje“ viešbučio konferencijų salėje buvo aptartos aktualios profesinės rizikos vertinimo problemos. Apie Europos kampanijos „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ rezultatus Lietuvoje informavo Nerita Šot, Valstybinės darbo inspekcijos Planavimo ir veiklos stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė. Konferencijoje buvo kalbėta apie saugos darbe ekonominį naudingumą, gerą praktiką, potencialiai pavojingus įrenginius, internetinę rizikos vertinimo priemonę, elektroninių paslaugų darbdaviams sistemą.

Spausdinti


Spalio 31 d. LPS „Solidarumas“ iniciatyva vyko „apskritojo stalo“ diskusija, kurioje buvo aptartos Europos Komisijos iniciatyvos - Jaunimo garantija bei Europos pameistystės aljansas bei priemonės, kurios numatomos įgyvendinti Lietuvoje.

Spausdinti

Seimo narių grupė pateikė Darbo kodekso 184 ir 129 str. pakeitimo įstatymų projektus XIP-434 ir XIIP-486.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar