Spausdinti


Šių metų spalio 12 dieną Palangoje įvyko Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos „Solidarumas“ narių seminaras „Pažink pats save ir pažinsi kitą“.

Spausdinti

Už nelegalaus darbo naudojimą viename Vilniaus kazino, priklausančiam UAB „Baltic Legion“, įmonės vadovui paskirta 4,5 tūkst. litų bauda auklėjamojo tikslo nepasiekė. Teisme teigęs, jog gailisi dėl padaryto pažeidimo, praėjus porai mėnesių nuo baudos paskyrimo jis vėl nelegaliai įdarbino apsaugos darbuotoją, šįsyk Panevėžyje. Per metus pakartotinai padarytas pažeidimas teismo įvertintas 10 tūkst. litų bauda. Įmonės vadovui nepavyko įrodyti, kad išbandymo laikotarpiu su darbuotojais nereikia sudaryti darbo sutarčių ir apie jų įdarbinimą pranešti Sodrai.

Spausdinti


Spalio 10 dieną prie Vyriausybės ir Vilniaus savivaldybės piketavo "Vilniaus viešojo transporto" (VVT) darbuotojai, juos palaikė Šiaulių "Busturo" profesinės sąjungos, Vežėjų profesinės sąjungos "Solidarumas", "Lietuvos geležinkeliai" profesinės sąjungos "Solidarumas", Taksi įmonių darbutojų profesinės "Solidarumas" nariai. Šiuo metu vyksta derybos dėl naujos VVT kolektyvinės sutarties, kurių iki galo nepavyksta užbaigti, nes darbdavys mano, kad kolektyvinė sutartis yra perteklinė- per daug garantijų darbuotojams.

Spausdinti

2013 m. spalio 2-4 d. Druskininkuose vyko mokymai “Lyčių lygybė darbo rinkoje – pelninga investicija!”. Mokymai organizuoti vykdant projektą skirtą įgyvendinti Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2010-2014 metų programos priemonių plano priemones užimtumo srityje.

Spausdinti

Derybos dėl UAB “VVT” kolektyvinės sutarties kelia susirūpinimą. Dėl už 2012 m. priemokos išmokėjimo tvarkos turime susitarti per derybas dėl kolektyvinės sutarties, tačiau iki šiol, profesinėms sąjungoms reikalaujant, joks planas nepasiūlytas.

Spausdinti

2013 spalio 7 dieną vyko Trišalės komisijos posėdis prie Panevėžio teritorinės darbo biržos. Posėdžio metu buvo kalbėta, kokios jaunimo įsidarbinimo galimybės.

Spausdinti

Spalio 8 dieną Valstybinių ir privačių įmonių profesinės sąjungos atstovai: Birutė Barišauskienė, Renata Zumarienė, Angelė Gulmatova, Darius Tirevičius ir Rita Vazbytė lankėsi Tarptautiniame Palangos oro uoste susitikimui su VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto administravimo departamento direktoriumi gerb. Marium Bružu.

Spausdinti

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus, iki šių metų pabaigos visi Lietuvoje registruoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys, ūkininkai ir savarankiškai dirbantys fiziniai asmenys, kurie vykdo veiklą ir turi samdomų darbuotojų, privalo pateikti Valstybinei darbo inspekcijai (VDI) informaciją apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams.

"Prašome paremti 0,6% GPM Lietuvos profesinę sąjungą "Solidarumas"

 

Paremti         Ne dabar