AB „Lietuvos geležinkeliai“ trukdoma profesinės sąjungos veiklai

autorius Solidarumas

2015 m. balandžio 1 d. AB “Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius (tel: 8687 88111) informavo mus ir pateikė garso įrašą, kuriame AB „Lietuvos geležinkeliai“ padalinio profesinės sąjungos, kuri priklauso LPSK, vadovas reikalauja, ir grąsina AB“Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ nariams nedelsiant išstoti iš AB “Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir stoti į Ligeikos arba Šniutienės vadovaujamą profesinę sąjungą. Nedelsiant neišstojus vėliau žadama nepriimti ir netaikyti šiuo metu AB “Lietuvos geležinkeliai“ galiojančios kolektyvinės sutarties lengvatų.

Toks šantažas grindžiamas naujo Darbo kodekso projekto 218 str. 1 d. nuostata, kad kolektyvinės sutartys taikomos darbuotojams- jas sudariusios profesinės sąjungos nariams, nes AB “Lietuvos geležinkeliai“ šiuo metu galiojančios kolektyvinės sutarties nepasirašė AB “Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovas. Tokia informacija platinama ne tik žodžiu bet ir raštu informaciniuose stenduose visuose AB“Lietuvos geležinkeliai padaliniuose. Visa eilė AB “Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ narių patikėjo įžūlia apgaule, išstojo iš AB “Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir buvo priimti į Šniutienės ar Ligeikos vadovaujamas profesines sąjungas, kurios yra pasirašiusios AB “Lietuvos geležinkeliai“ kolektyvinę sutartį.

Informacijoje specialiai nutylima apie šiuo metu galiojančio darbo kodekso 59 str. 2 d. pagal kurią įmonėje sudaryta kolektyvinė sutartis taikoma visiems tos įmonės darbuotojams. Taip  grubiai pažeidžiama Darbo kodekso 59 str. 2 d. ir trukdoma  AB “Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ veiklai, ir padarytas baudžiamasis  nusižengimas, už kurį baudžiama pagal BK177 str. teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu.

Pagal Profesinių sąjungų įstatymo 17 str. 2 d. profesinės sąjungos informaciją dėl darbo įstatymų, kitų norminių teisės aktų pažeidimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pažeidimo padarymo arba sužinojimo apie pažeidimo padarymą momento perduoda Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui, kurio prašoma nedelsiant atlikti tyrimą.

Vilniaus apygardos prokuratūros prašome pradėti ikiteisminį tyrimą dėl baudžiamojo nusižengimo, numatyto BK 177 str.

Vyr. teisininkas  P.Grėbliauskas 8686 17391

0 komentaras
0

Palikti komentarą