ETUI mokymų “Socialinio dialogo vaidmuo jaunimo įdarbinime” įspūdžiai

autorius Solidarumas

Dalyvavo Lietuvos, Belgijos, Italijos, Ispanijos, Portugalijos, Maltos, Slovakijos, Suomijos šalių įvairių profsąjungų, jaunimo komitetų atstovai. Nors atstovaujančių tik jaunimo nedarbo ir užimtumo skatinimo sritį buvo vos keletas atstovų. Ekspertai iš Europos Komisijos. Juliane Bir pristatė kaip veikia Europos socialinis dialogas, kokia socialinio dialogo svarba, kas gimsta iš socialinio dialogo ir kaip galime jį tobulinti. Įsimintina socialinio dialogo vaidmenų užduotis tarp darbdavių atstovų ir profsąjungų atstovų.

Ekspertė Margherita Bussi pristatė Jaunimo nedarbo faktus ir skaičius Europoje pagal Eurostat, parodė kaip operuoti šiais skaičiais, kaip galima teisingai juos pristatyti ir interpretuoti. Taip pat pristatė Jaunimo garantijų iniciatyvas Europoje. Duomenų apie Lietuvoje vykdomą Jaunimo garantijų iniciatyvą EK turi mažai, nes nėra parengta ataskaita. EK ekspertai norėtų šios ataskaitos.

Idėja – kas atsakingas už šios ataskaitos parengimą? Paskatinti tai padaryti.

Vyko diskusijos apie jaunimo nedarbo situaciją kiekvienoje iš šalių, dalyvavusių mokymuose, kaip ir kokios jaunimo nedarbo bei užimtumo problemos pasireiškia kiekvienoje šalyje, kur sutampa, o kur ne, buvo naudojami įvairūs diskusijų ir debatų metodai.

Viena iš aktualiausių užduočių – Jaunimo užimtumo veiksmų programos analizė ir profesinių sąjungų veiksmų plano sudarymas. Šio plano elektroninę versiją reikia dar patobulinti ir nusiųsti į EK Juliane Bir. Lietuvos profesinių sąjungų planas, mūsų manymu, pristatytas labai konkrečiais veiksmais. Reikėtų paanalizuoti tam tikras dalis iš pasirašyto memorandumo ir įtraukti.

Seminare dalyvavo LPS “Solidarumas” atstovai Karolis Varnas bei Edita Mačiulskė, atstovaujantys Karjeros specialistų profesinei sąjungai “Solidarumas”.

0 komentaras
0

Palikti komentarą