,,Amazon” darbuotojų streikas Italijoje

autorius Jovita

Kovo 22 d. Europos profesinių sąjungų konfederacijos (toliau ETUC) vykdomojo komiteto posėdyje priimtas pareiškimas dėl streikuojančių 75 proc. ,,Amazon” darbuotojų Italijoje.Pareiškime rašoma, kad tai reikšmingas laikotarpis kompanijai „Amazon“, kuri dirba Italijoje, Europoje ir visame pasaulyje, nes pirmą kartą vyksta bendras „Amazon“ tiekimo grandinės darbuotojų streikas. Darbuotojai stoja į profesines sąjungas ir pradeda kovoti su juos nužmoginančiu darbu. Nepriimtinas kampanijos „Amazon“ elgesys rodo jos nuolatinį nenorą užmegzti dialogą su profesinėmis sąjungomis ir sukurti teisingą ir skaidrią darbo santykių sistemą. Italijos darbuotojai kompanijoje ,,Amazon” reikalauja tinkamų darbo sąlygų. Reikalaujama: nustatyto darbo krūvio ir tempo kontrolę; derybų dėl darbo pamainų; tinkamos ir teisingos profesinės klasifikacijos; vairuotojų darbo laiko sutrumpinimo; pietų čekių; tinkamos sumos kelionės išlaidoms padengti; socialinių sąlygų ir automatinio darbuotojų samdymo, pasikeitus pirkimams; darbo našumo įvertinimo; Covid19 priedo; žalos atlyginimo ir teisingų atskaitymų; nelaimingų atsitikimų kompensacijos vairuotojams; mokymų, sveikatos ir saugos darbe sąlygų; perėjimo prie neterminuotų ir fiksuotų sutarčių. Pareiškime tvirtinama, kad ETUC vykdomasis komitetas solidarizuojasi su visais streikuojančiais žmonėmis Italijoje ir tvirtai palaiko jų reikalavimus dėl sąžiningų darbo sąlygų ir visapusiško darbuotojų ir profesinių sąjungų teisių gerbimo. ETUC taip pat ragina „Amazon“ užmegzti santykius su profesinėmis sąjungomis ir pradėti socialinį dialogą. Taip pat ragina laikytis kolektyvinių derybų nuostatų ir primena apie įmonės socialinę atsakomybę, kurią turi turėti tarptautinės įmonės, tokios kaip „Amazon“.

0 komentaras
0

Palikti komentarą