Amžinybėn iškeliavo, sąžiningas, Lietuvai atsidavęs žmogus, Lietuvos darbininkų sąjungos-Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ įkūrėjas

autorius Solidarumas
signataras-kazimieras-uoka

Amžinybėn iškeliavo, sąžiningas, Lietuvai atsidavęs žmogus, Lietuvos darbininkų sąjungos-Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ įkūrėjas. Signataras Kazimieras Uoka visą gyvenimą išliko ištikimas kovotojas už darbininkų teisės, teisingumą ir tautines vertybes. Negailėdamas nei laiko, nei jėgų iki paskutinio atodūsio bendraudavo su mūsų profsąjungos nariais, patardavo mums priimant atsakingus sprendimus“.
Netekties valandą artimiesiems ir visiems darbuotojams pažinojusiems velionį linkime stiprybės ir paguodos.
Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas Kazimieras Uoka 1990–1992 metais buvo Aukščiausiosios Tarybos–Atkuriamojo Seimo deputatas, Akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.
1989 įkūrė Lietuvos darbininkų sąjungą.
1990 metų birželio – 1992 metų lapkričio mėnesiais – pirmasis po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvos valstybės kontrolierius. K. Uoka buvo 1992–1996 metų ir 2008–2012 metų kadencijų Seimo narys.

“Mums neteko gyventi ramaus demokratinio vystymosi laiko, kaip kitoms Vakarų šalims, todėl šimtuose tūkstančių Lietuvos dirbančiųjų viduje dar yra baudžiava. Pirmiausias palinkėjimas Lietuvos profesinėms sąjungoms, ypatingai Lietuvos profesinei sąjungai “Solidarumas” ir Darbo federacijai, kad kuo daugiau žmonių išlaisvintų iš baudžiavos…”
K. Uokos mintys, pasakytos minint Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” (LDS) dvidešimtmetį, 2009 m.

0 komentaras
0

Palikti komentarą