Bendradarbiavimas tarp “Solidarumo” ir CFDT

autorius Solidarumas

2012 m. birželio 29 d. Lietuvoje viešėjo Prancūzijos profesinės sąjungos CFDT atstovės: Joelle Delair bei Frederique Lellouche.  Jos dalyvavo Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“  organizuotame seminare – apskrito stalo diskusijoje tema: „Profesinių sąjungų darbo organizavimas, bendradarbiavimas su vietine valdžia ir socialinių klausimų sprendimas“.

 

Seminare pasikeista nuomonėmis apie socialinio dialogo tradicijas Lietuvoje ir Prancūzijoje. Kalbėta apie socialinių partnerių įtraukimą sprendžiant darbo užmokesčio, pensijų, užimtumo problemas.   Joelle Delair „Solidarumas“ atstovus supažindino su CFDT struktūra, narių organizavimu, profesinės sąjungos  veiklos prioritetais. Prancūzijoje profeisnės sąjungos organziuotos sektoriuose, įmonėse yra tik skyriai. Pagrindinė derybų tema – atlyginimai. Yra pasirašyta 700 sektorinių – šakinių kolektyvinių sutarčių, kurios taikomos tam tikro sektoriaus darbuotojams, net jeigu įmonė labai maža ir  nėra  profesinės sąjungos. Profesinės sąjungos kuriasi tose įmonėse, kuriose yra per 50 darbuotojų.  

Nario mokestis mokamas centralizuotai – apie 0,75 procentai nuo darbuotojų darbo užmokesčio yra pervedamas centrinei organizacijai, kuri, vadovaudamasi finansine chartija, vėliau perskirto lėšas.

LPS „Solidarumas“ nariai mano, jog bendradarbiaujant su Prancūzijos profesinėmis sąjungomis reikėtų plėtoti tokias temas:    išmokos ir parama darbo netekusiems žmonėms, profesinių sąjungų veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimas,  solidarumo visuomenės bei tarp kartų ugdymas, pensinis amžius bei darbo vietos senjorams.

Seminaras organizuotas įgyvendinant ESF lėšomis finansuojamą projektą: „Socialinio dialogo vystymas ir interesų derinimas, siekiant racionalių sprendimų, ekonominės ir socialinės pažangos“.

0 komentaras
0

Palikti komentarą