COVID-19 Reikalavimai tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams

autorius Jovita

Vadovaujantis  LR Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu dėl reikalavimų tarptautinius komercinius vežimus vykdantiems vežėjams
visų ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis  prieš atvykstant ar grįžtant į Lietuvos Respubliką  privalo užsiregistruoti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) interneto psl.,  užpildant elektroninę anketą https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form, https://keleiviams.nvsc.lt/ru/form, https://keleiviams.nvsc.lt/en/form

Visų ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis ir kurių kelionės tikslas yra susijęs su darbo funkcijų vykdymu reikalavimas dėl testo netaikomas, jei jų buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra trumpesnis nei 72 val.
Jei numatomas buvimo Lietuvos Respublikos teritorijoje laikas yra ilgesnis nei 72 val., atvykstant / grįžtant į Lietuvos Respubliką turėti dokumentą (parengtą viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų) apie asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Jei dėl tam tikrų priežasčių suėjus 72  val. toks asmuo liko Lietuvoje ir nebuvo atlikęs tyrimo, jis privalo per 24 val. kreiptis į Karštąją koronaviruso liniją tel. numeriu 1808 ar COVID-19 tyrimus atliekančią įstaigą ir užsiregistruoti  tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atlikti tyrimą. Šiame papunktyje nurodyti reikalavimai netaikomi ekipažų ir įgulų nariams, kurie vykdo keleivių vežimus tarptautinio susisiekimo maršrutais visų rūšių transporto priemonėmis, jei jie grįžta ar atvyksta į Lietuvos Respubliką keleivių vežimo tarptautinio susisiekimo maršrutais reguliariais, specialiais ir užsakomaisiais reisais (visų rūšių transportu).
Visais kitais atvejajais užsieniečiams ir LR piliečiams – izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų.
Tarptautinius komercinius vežimus Lietuvoje vykdančių įmonių vadovai privalo patikrinti iš tarptautinių reisų grįžusių ar atvykusių ekipažų ir įgulų narių elektroninių anketų užpildymo faktą, NVSC pareikalavus, pateikti iš tarptautinių reisų grįžusių ar atvykusių ekipažų ir įgulų narių sąrašus teisingo elektroninės anketos užpildymo patikrinimui, izoliacijos kontrolei atlikti ir buvimo Lietuvoje laikui nustatyti; užtikrinti tinkamą darbuotojų informavimą apie Lietuvoje nustatytus registracijos, izoliacijos ir izoliacijos kontrolės reikalavimus ekipažams ir įgulų nariams; informuoti, kad darbuotojai, liekantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ilgiau kaip 72  val., turėtų dokumentą apie asmeniui ne anksčiau nei 72 val. laikotarpiu prieš grįžtant / atvykstant į Lietuvos Respubliką atliktą COVID-19 tyrimą ir gautą neigiamą COVID-19 tyrimo atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką užsiregistruotų COVID-19 tyrimo atlikimui ir paskirtu laiku atliktų tyrimą. Jei dėl tam tikrų priežasčių suėjus 72 val. toks darbuotojas liko Lietuvoje ir nebuvo atlikęs tyrimo, privaloma užtikrinti, kad darbuotojas per 24 val. užsiregistruotų COVID-19 tyrimo atlikimui bei paskirtu laiku atliktų tyrimą.
Yra rekomenduo tarptautinius komercinius vežimus Lietuvoje vykdančioms įmonėms darbdavio lėšomis organizuoti ekipažų ir įgulų narių prevencinį testavimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).

Parengta pagal: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b5e8f7f472f511eb9fc9c3970976dfa1/syNVScCTxN?jfwid=-a3k5c8nsf

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b5e8f7f472f511eb9fc9c3970976dfa1/syNVScCTxN?jfwid=-a3k5c8nsf
0 komentaras
0

Palikti komentarą