Dar kartą kreiptasi į Vyriausybę dėl GMP vairuotojų problemų

autorius Ričardas

2021 m. kovo 31 d. Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė vėl, šį kartą į Ministrę Pirmininkę I.Šimonytę, kreipėsi, prašydama rasti lėšų Greitosios medicinos pagalbos (GMP) vairuotojų mokymams, įgyjant paramediko kvalifikaciją, iš Gaivinimo ir atsparumo priemonės ar kitų europinių ar valstybinių programų, skirtų stiprinti sveikatos apsaugos sistemos atsparumą, užimtumo didinimui, darbuotojų perkvalifikavimui, mokymuisi visą gyvenimą, regioninės atskirties mažinimui, investicijoms į žmogiškąjį kapitalą ir pn.

2024 m. GMP vairuotojais galės dirbti tik paramedikai. Dabar dauguma GMP vairuotojų nėra paramedikai. Jų atlyginimas „į rankas“ yra apie 600 eurų, todėl jie neturi pinigų paramedikų kursams, kurie kainuoja apie 3300 eurų.

Iki 2024 m. neparengus pakankamai vairuotojų -paramedikų GMP teikimas gyventojams bus paralyžiuotas.

Pateikiame visą raštą.

LR Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei

Dėl pagalbos GMP vairuotojams įgyti paramedikų kvalifikaciją

2019 rugsėjo 14 d. savo rašte „Dėl greitosios medicinos pagalbos vairuotojų darbo perspektyvų” Nr. 10-096 Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ ir 2020 m. liepos 31 d. Nr. 10-104 kreipėsi į Vyriausybę ragindama spręsti Greitosios medicininės pagalbos (GMP) vairuotojų kvalifikacijos kėlimo problemas.

Mūsų duomenimis, tik 20-25% iš visų1200 Lietuvos GMP vairuotojų turi paramedikų kvalifikaciją ir gali padėti kitam kartu dirbančiam GMP medikui. Tuo tarpu Europos Sąjungos šalyse beveik visi GMP vairuotojai yra paramedikai.

Vadovaujantis šiuo metu galiojančiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu 2007 lapkričio 6 d. Nr. V-895 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 2007 m. lapkričio 6 d. Nr. V-895 II skyriaus 17.7 punktu GMP brigadose dirba vairuotojai, tačiau nuo 2024 metų įsigalioja įsakymo pataisa, kurioje vairuotojų nelieka ir juos keičia paramedikai.

Iki šio laiko neparengus pakankamai vairuotojų -paramedikų GMP teikimas gyventojams bus paralyžiuotas.

Įsigaliojus minėtai įsakymo pataisai GMP vairuotojai, kaip neturintys reikiamos kvalifikacijos, bus priversti ieškotis kito darbo arba papildyti bedarbių gretas. Ypač tai opu rajonuose, nes beveik visi ten dirbantys GMP vairuotojai neturi paramediko kvalifikacijos.

Mokymai įgyti paramediko kvalifikaciją kainuoja apie 3300 eurų ir yra per brangūs vairuotojams, kurių vidutinis atlyginimas yra apie 600 eurų per mėnesį atskaičius mokesčius, nors vairuotojų, įsigyjusių paramedikų kvalifikaciją atlyginimai padidėtų 150-200 eurų per mėnesį atskaičius mokesčius.

Gydymo įstaigos, kuriose dirba vairuotojai, nėra linkusios investuoti į jų kvalifikacijos kėlimą dėl neaiškios Greitosios medicinos pagalbos priklausomumo padėties ir dėl to, kad išleisti darbuotojus mokytis, bei užtikrinti nepertraukiamą darbo rėžimą įstaigos nepajėgia finansiškai.

Savo rašte 2019 rugsėjo 14 d. rašte Vyriausybei „Dėl greitosios medicinos pagalbos vairuotojų darbo perspektyvų” Nr. 10-096 mes siūlėme spręsti šią GMP vairuotojų kvalifikacijos kėlimo problemą, apmokant juos paramediko kvalifikacijos, panaudojus Europos socialinio fondo lėšas.

2020 m. rugpjūčio 10 d. rašte Nr. SR-3672 Švietimo ministerija atsakė, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, išnagrinėjusi Ministro Pirmininko 2020 m. rugpjūčio 5 d. pavedimu Nr. G-10625 persiųstą Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ 2020 m. liepos 31 d. raštą Nr. 10-104 „Dėl galimybės greitosios medicinos pagalbos vairuotojams įgyti paramedikų kvalifikaciją“, pranešė, kad vykdo mokymus, suteikiant paramediko kvalifikaciją, ir pritaria Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ išsakytai pozicijai, kad paramedikų kvalifikacijai įgyti galėtų būti naudojamos Europos socialinio fondo lėšos paramediko kvalifikacijos įgijimui finansuoti per Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomas priemones ar Ateities ekonomikos DNR plano veiksmo „Kvalifikacijos ir darbo įgūdžių suteikimas ir tobulinimas, teikiant pirmenybę aukštos pridėtinės vertės kvalifikacijoms ir kompetencijoms“ priemones.

Deja, iki šiol paramediko kvalifikacijos suteikimo GMP vairuotojams klausimas nėra sprendžiamas.

Prašome imtis veiksmų, kad šis klausimas būtų pradėtas spręsti, surandant lėšų GMP vairuotojų kvalifikacijos kėlimo mokymams iš Gaivinimo ir atsparumo priemonės ar kitų europinių ar valstybinių programų, skirtų stiprinti sveikatos apsaugos sistemos atsparumą, užimtumo didinimui, darbuotojų perkvalifikavimui, mokymuisi visą gyvenimą, regioninės atskirties mažinimui, investicijoms į žmogiškąjį kapitalą ir pn.

Pagarbiai

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė

0 komentaras
0

Palikti komentarą