Europos profesinių sąjungų konfedercija priėmė pareiškimą dėl Turkijos

autorius Jovita
Kovo 22-23 dienomis vyko Europos profesinių sąjungų konfederacijos (toliau ETUC) virtualus vykdomojo komiteto posėdis, kuriame buvo priimta eilė pareiškimų ir rezoliucijų, vienas iš jų yra pareiškmas dėl Turkijos pasitraukimo iš Stambulo konvencijos. Europos profesinių sąjungų konfederacija (toliau ETUC) yra rimtai susirūpinusi, kad Turkijos prezidento sprendimas pašalinti savo vyriausybės šalį iš Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo yra labai didelis žingsnis atgal ir ragina vyriausybę tai iš naujo apsvarstyti, bei patvirtinti savo tarptautinį įsipareigojimą ginti moterų ir mergaičių bei visų jų piliečių žmogaus teises.   
 ETUC generalinio sekretoriaus pavaduotoja Esther Lynch sakė: „Tai didžiulis smūgis Turkijos moterų viltims ir teisėms ir sumažina Turkijos valdžios institucijų pasitikėjimą, kurios turėtų įgyvendinti politiką ir paslaugas, siekdamos apsaugoti moteris nuo smurto ir užkirsti kelią smurtui prieš moteris “. „2019 m. vien Turkijoje buvo mažiausiai 430 kovotojų už moterų teises. COVID-19 pandemija visame pasaulyje sukėlė nenuginčijamą smurto šeimoje augimą. Tai pražūtingas signalas turkų moterims ir merginoms “.  Stambulo konvencija yra pirmoji pasaulyje įpareigojanti nuostata kovoti su smurtu prieš moteris ir užkirsti jam kelią, pradedant vaikų santuokomis, prievartavimais santuokoje, smurtu šeimoje ir moterų lytinių organų žalojimu. 
 ETUC ragina valstybes, kurios dar neratifikavo Konvencijos, t.y. Bulgariją, Čekiją, Vengriją, Lietuvą, Latviją, JK ir Slovakiją, nedelsiant ratifikuoti Konvenciją ir įdiegti tinkamas priemones, apsaugančias moteris ir mergaites kenčiančias nuo namų ir lyties smurto, ir ragina Lenkiją ir kitus susilaikyti nuo svarstymo pasitraukti iš Konvencijos. Dabar pats laikas įvykdyti ES įsipareigojimą kovoti su smurtu prieš moteris ir visų formų smurtu dėl lyties ir užkirsti jiems kelią. 
 ETUC ragina ES pasinaudoti visomis veiksmingomis priemonėmis, kad paragintų Turkijos vyriausybę persvarstyti savo sprendimą pasitraukti iš Stambulo konvencijos. ETUC primena, kad Kopenhagos kriterijai nustato narystės Europos Sąjungoje sąlygas ir kalba apie stabilių institucijų, garantuojančių demokratiją, teisinę valstybę, pagarbą žmogaus teisėms ir pagarbą mažumoms bei jų apsaugą, egzistavimą. Kai kuriose pažangos ataskaitose Turkija buvo raginama „užtikrinti lyčių lygybę, vengti naudoti neaiškius kriterijus, tokius kaip„ bendra moralė “, susilaikyti nuo moterų laikymo pirmiausia šeimos ar bendruomenės narėmis ir įtvirtinti moterų žmogaus teises, įskaitant jų seksualines ir socialines teises, reprodukcinės teises, kaip asmens teises “.

			
			
			
					
0 komentaras
0

Palikti komentarą