DARBE TURITE DAUG TEISIŲ, BET TIK „GMB“ GALI PASIRŪPINTI, KAD GALĖTUMĖTE JOMIS NAUDOTIS

autorius Solidarumas
GMB et work

Dirbdami jūs turite daug teisių. Šias teises gina jas reglamentuojantys įstatymai, nesvarbu, kur ir kokį darbą dirbtumėte, tačiau įstatymai nuolatos pažeidžiami arba jų nepaisoma. Taigi, jei nepriklausytumėte GMB, kaip užsitikrintumėte savo teisių įgyvendinimą?

 • Jeigu dirbate pramonės šakoje, kur reikalinga aukšta kvalifikacija, pavyzdžiui, statybos, inžinerijos ar laivų statybos sektoriuje, arba kitur, kur taikomos nacionalinės kolektyvinių derybų sutartys, turite teisę į darbo užmokesčio tarifus, mokamas atostogas, apmokėjimą už viršvalandžius, priemokas ir kitas premijas, nurodytas šiose sutartyse.
 • Už kiekvieną darbo valandą jums turi būti mokama mažiausiai 6,31 svaro (GBP) (jeigu jums daugiau nei 22 metai) arba 5,03 GBP (jeigu jums 18–21 metai) – tai minimalus nacionalinis darbo užmokestis. Šį skaičių kiekvienų metų spalio 1 d. nustato vyriausybė.
 • Kasmet privaloma suteikti bent 5,6 savaitės (tai atitinka 28 dienas, jei dirbama 5 dienas per savaitę) mokamų atostogų.
 • Po šešių valandų darbo privalote gauti 20 minučių pertrauką ir 11 valandų trukmės pertrauką tarp pamainų.
 • Negalite būti verčiamas dirbti daugiau kaip 48 valandas per savaitę, jeigu nenorite.
 • Privalote turėti raštu sudarytą darbo sutartį, kurioje būtų nurodyta informacija apie jūsų darbą, darbo valandas, užmokestį ir atostogas.
 • Turite teisę dirbti saugioje ir sveikoje darbo aplinkoje.
 • Turite teisę gauti tinkamą ir laiku sumokamą užmokestį.
 • Turite teisę įstoti į profesinę sąjungą, kuri jums atstovautų ir derėtųsi jūsų vardu.
 • Turite teisę darbe būti atstovaujami savo profesinės sąjungos, kuri būtų jūsų atstovė ir dalyvautų derybose jūsų vardu.
 • Turite teisę darbe būti atstovaujami savo profesinės sąjungos per drausminį svarstymą, netgi jei jūsų darbdavys nepripažintų profesinės sąjungos.
 • Turite teisę nebūti persekiojami už tai, kad įstojote į profesinę sąjungą. Įstatymai draudžia atleisti darbuotoją už tai, kad jis priklauso profesinei sąjungai ar į ją kreipiasi.
 • Turite teisę savo darbo vietoje turėti pripažįstamą profesinę sąjungą, jeigu su tuo sutinka dauguma darbuotojų.
 • Negalite būti atleistas neteisėtai. Jeigu būtumėte atleistas neteisėtai, jūsų darbdaviui gali tekti sumokėti jums iki 50 000 GBP.
 • Daugiau galimybių pasinaudoti šiomis teisėmis turėsite, jei priklausysite GMB. GMB nariai dirba įvairiose srityse, įskaitant apsaugą, mažmeninę prekybą, rūpybą, mokyklas, sveikatos priežiūrą, vietinę valdžią, inžineriją, laivų statybą ir remontą, statybą bei energetikos pramonę.
 • Nedelskite ir prisijunkite adresu www.gmb.org.uk/join arba susisiekite naudodamiesi toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis:

Telefonas 020 7391 6700

Adresas GMB Euston, 22 Stephenson Way, London, NW1 2HD

El. paštas info {eta} gmb.org.uk

Svetainė www.gmb.org.uk

Prisijunkite prie GMB dabar svetainėje www.gmb.org.uk/join 


GMB

YOU HAVE MANY RIGHTS AT WORK BUT ONLY GMB CAN MAKE SURE YOU GET THEM

You have many rights when you go to work. These rights are backed up by laws that apply wherever you work and whatever job you do but laws are broken and ignored all the time so unless you belong to GMB how will you make sure your rights are enforced.

 • If you are working in a skilled industry such as engineering, shipbuilding or construction, or anywhere that is covered by national bargaining agreements then you are entitled to the rates of pay, holidays, overtime, bonuses and other premia set out in those agreements.
 • You must be paid at least £6.31 (if you are over 22) and £5.03 if you are aged between 18 and 21, the National Minimum Wage for each hour you work. This figure is set by the Government on October 1st every year.
 • You must have at least 5.6 weeks (equivalent to 28 days for someone working 5 days a week) paid holiday each year.
 • You must have a 20 minute break after six hours work and 11 hours break between shifts.
 • You cannot be forced to work more than 48 hours a week if you do not want to.
 • You must have a written contract of employment that includes details of your job, your hours, pay and holidays.
 • You have the right to work in a safe and healthy workplace.
 • You have the right to be paid the correct amount, on time that you have earned.
 • You have the right to join a trade union to represent you and negotiate on your behalf.
 • You have the right to be represented at work by your trade union to represent you and negotiate on your behalf.
 • You have the right to be represented at work by your trade union at a disciplinary hearing – even if your employer does not recognise the union.
 • You have the right not to be victimised for joining a trade union. It is against the law for you to be sacked for being in a union or for contacting a union.
 • You have the right to get a union recognised where you work – if a majority of the workforce agree.
 • You have a right against being sacked unfairly. Your employer could be made to pay you up to £50,000 if you are unfairly sacked.
 • You are more likely to get these rights if you belong to GMB. GMB members work in many industries including security, retail, care, schools, health, local government, engineering, shipbuilding and repair, construction and energy.
 • Join immediately at www.gmb.org.uk/join or use the contact details below

Telephone: 020 7391 6700

Address: GMB Euston, 22 Stephenson Way, London, NW1 2HD

Email: info {eta} gmb.org.uk

Website: www.gmb.org.uk

Join GMB now at www.gmb.org.uk/join

0 komentaras
0

Palikti komentarą