Darbo ginčų komisija panaikino drausminę nuobaudą AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojai

autorius Solidarumas

Kai AB „Lietuvos geležinkeliai“ buvo įsteigta AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“, darbdavys jos nepripažino ir neleido naudotis bendrovės pavadinimu, buvo neteisėtai atleidęs AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininką Stanislavą Fedaravičių.

Sužinojus, kad Vaidotų geležinkelio stoties Komercinės apžiūros punkto vyresnioji krovinių priėmėja R.Č. yra „Solidarumo“ narė, nepaskyrus drausminės nuobaudos, jai buvo neskirta kintamoji atlyginimo dalis, dėl menkiausio įtarimo buvo reikalaujama pasiaiškinti raštu, svarstoma operatyviniame pasitarime, kurio protokole buvo surašomi kaltinimai.

Šiais kaltinimais remiantis 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. P(VRSS)-286 už Vaidotų geležinkelio stoties Komercinės apžiūros punkto vyresniojo krovinių priėmėjo pareiginių nuostatų 6.3. punkto reikalavimų pažeidimą R.Č. buvo paskirta drausminė nuobauda- pastaba.

Dėl šios pastabos panaikinimo buvo kreiptasi į Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus antrąją darbo ginčų komisiją.

2013 m. rugpjūčio 20 d. darbo ginčų komisija priėmė sprendimą pripažinti neteisėta ir panaikinti 2013 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. P(VRSS)-286 paskirtą drausminę nuobaudą, nors formaliai buvo pavėluota užpildyti nustatytų formų dokumentus, tačiau dėl to nebuvo padaryta jokia žala, o pagal Darbo kodekso 227 str. darbo drausmė turi būti užtikrinama sudarant organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam ir našiam darui, taip pat skatinant už gerą darbą, o nebūtinai taikant tik bausmes.

„Solidarumo“ narę darbo ginčų komisijoje atstovavo AB “Lietuvos geležinkeliai” profesinės sąjungos “Solidarumas” pirmininkas S.Fedaravičius ir Lietuvos profesinės sąjungos “Solidarumas” vyriausiasis teisininkas P.Grėbliauskas.

0 komentaras
0

Palikti komentarą