Darbo inspekcijoje organizuotas susitikimas dėl problemų “Lietuvos geležinkeliuose”

autorius Solidarumas
lg

Rugsėjo 19 dieną Valstybinės darbo inspekcijos l. e. p vyriausiojo darbo inspektorius Arūno Lupeikos iniciatyva organizuotas susitikimas dėl problemų „Lietuvos geležinkeliuose“. Susitikimo metu Arūnas Lupeika informavo, jog per 2015 m. ir šių metų pirmą pusmetį Valstybinė darbo inspekcija gavo daugiau nei 60 skundų dėl įvairių pažeidimų „Lietuvos geležinkeliuose“  įvairių padalinių visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir pažymėjo, kad daugiau nei pusė skundų parašė AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinė sąjunga „Solidarumas“.

Susitikimo metu Valstybinė darbo inspekcija atliko mediatoriaus vaidmenį, siekiant kylančius nesutarimus ir klausimus „Lietuvos geležinkeliuose“ išspręsti taikiai. Inspektorius abiems šalims pasiūlė ieškoti galimų variantų ar būdų, kaip tai galima padaryti.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius teigė, kad paprasčiausias būdas tą padaryti – darbdaviui tinkamai organizuoti darbą ir vykdyti savo pareigas. Jis pabrėžė, kad profesinė sąjunga nereikalauja kažko ypatingo, tik kad darbdavys dirbtų pagal šiuo metu dar galiojantį darbo kodeksą ir ateityje nepiktnaudžiautų nauju darbo kodeksu.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės Kauno profesinių sąjungų atstovai irgi atkreipė ypatinga dėmesį į tai, kad „Lietuvos geležinkeliuose“ ignoruojama Darbo kodekso norma, sakanti, jog “jeigu įmonėje veikia kelios profesinės sąjungos, tai dėl kolektyvinės sutarties pasirašymo jos turi susitarti tarpusavyje“. Nuo sovietmečio  AB „Lietuvos geležinkeliai“ veikia administracijai lojali didžiulė profesinė sąjunga, kuriai ir atiteko, kaip palikimas „administracijos resursai“– kadrų skyriaus agitacija jau nuo priėmimo į darbą, valdžios lojalumas (kilimas karjeros laiptais, patogus grafikas ir t.t.). Ši profesinė sąjunga nenori bendradarbiauti su kitomis „Lietuvos geležinkeliuose“ veikiančiomis profesinėmis sąjungomis.

Tuo pačiu, ši lojali administracijai profesinė sąjunga nenori matyti bendrovėje vykdomų pažeidimų. Pagrindinė tokios profesinės sąjungos neveiklumo priežastis – darbdavio skiriama finansinė parama, kuri dažnai panaudojama poilsinėms kelionėms.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ veikiančių profesinių sąjungų jungtinės atstovybės tarybos narys Jurij Avdejev pakomentavo pokalbio ištrauką su Vilium Lygeika,  kuris yra pasirašę AB „Lietuvos geležinkeliai“ galiojančią  kolektyvinę sutartį, atsakymą, jog mes einam savo keliu, o jus eikit savo keliais.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko pavaduotojas Pavel Jančis susirinkimo dalyviams trumpai pristatė susiklosčiusią kriminogeninę padėtį Kenos geležinkelio stotyje.

Trumpai buvo aptarta ir nepaprastoji padėtis Vilniaus Lokomotyvų depe dėl daugybės buvusių pažeidimų, kuriuos pristatė AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ tarybos narys Jurijus Piragovas. Po VLD viršininko pasikeitimo darbuotojų kolektyvas su viltimi laukia psichosocialinio klimato atšilimo. Kauno profesinių sąjungų atstovė Iraida Juzko susirinkime paminėjo, kad nepageidaujamos profesinės sąjungos pirma eile žlugdomos sudarant ypatingai nepalankius darbo grafikus profsąjungos nariams, dėl ko darbuotojai priversti išstoti iš profesinės sąjungos arba ieškoti darbo kitur. Tokie reiškiniai yra ypatingai žiaurūs, nes sprendimą tenka priimti ir darbuotojams kurių šeimos narei jau ne viena karta tarnavo AB „Lietuvos geležinkeliai“ bendroves labui. Dėl darbo dienų (pamainų) grafiko sudarymo ir derinimo problema Vilniaus regiono stočių skyriuje pasidalino ir tarybos narys Aleksandr Timoškin.

LPS „Solidarumas“ pirmininkė Kristina Krupavičienė pasiūlė įmonės vadovybei pripažinti profesinę sąjungą „Solidarumas“. Konstitucijoje sakoma, kad visos profesinės sąjungos turi vienodas teisės ir mažos taip pat, tuo labiau, kai naujas dabartinis Darbo Kodeksas leis ypač daug pliuralizmo atstovaujant darbuotojams. Problema, anot pirmininkės, tai dialogo stoka pačioje žemiausioje gamybos grandyje, vadovams nepavyksta susitarti su darbuotojais dėl darbo grafikų, dėl viršvalandžių, dėl darbo kultūros. Jei ypač „Solidarumo“ nariams skiriamos piniginės nuobaudos, būtų tikslinga nustatyti piniginių nuobaudų skyrimo tvarką, taip pavyktų išvengti šališkumo.

Susitikime susitarta susitikti po dviejų mėnesių ir atlikti analize ir galimus pokyčius į gerąją pusę.

lg1

0 komentaras
0

Palikti komentarą