Darbuotojų organizacijų gebėjimų stiprinimas

autorius Solidarumas
EZA Logo ohneRand transparent2

2020 m. birželio 10 d. Europos darbuotojų klausimams centras (EZA) patvirtino Lietuvos profesinės sąjungos ,,Solidarumas” metinio seminaro datą, kuri yra 2020 m. rugpjūčio 6-8d. Seminaras vyks Vilniuje Karolinos konferencijų centre, kuriame virtualiai ir gyvai dalyvaus virš 50 dalyvių, iš kurių 40 bus darbuotojų organizacijų atstovai. Tema ,,Darbuotojų organizacijų gebėjimų stiprinimas – ateities darbuotojų įvaizdis, atsižvelgiant į kintančias bendrąsias sąlygas”.

Rengiant seminarą buvo atsižvelgta į tai, kad socialinis dialogas Lietuvoje nėra pakankamas. Darbuotojų gebėjimų ugdymas, poreikio darbo rinkoje nustatymas, skaitmenizacija, mobilumas – visi šie klausimai turėtų būti aptariami socialinio dialogo būdu. Svarbus socialinis dialogas skaitmenizacijos procese, kurio pasekoje gali būti pokyčiai – atleidžiami darbuotojai. Šių darbuotojų, perkvalifikavimas, galimybių aptarimas, galėtų būti socialinio dialogo objektas. Seminaro metu bus dalijamasi Europos profesinių sąjungų gerąja patirtimi, vystant dvišalį socialinį dialoga, taip pat pasiekimais – susitarimais, kuriuos pavyko pasirašyti ypač privataus kapitalo įmonėse. Taip pat bus pristatyta Lietuvos patirtis apie nacionalines derybas ir nacionalinį susitarimą, kurį pavyko pasiekti vystant socialinį dialogą valstybiniame sektoriuje ir dėl kurio deramasi.

Seminaras prisidės prie socialinio dialogo tradicijų ugdymo ir geresnių darbdavių ir darbuotojų santykių sukūrimo.

0 komentaras
0

Palikti komentarą