Deleguoti atstovai

autorius Jovita

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija informuoja, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2021 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 327 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020
m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 900 „Dėl Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo
įgyvendinimo“ pakeitimo“ buvo patvirtinta institucinė Nacionalinės regioninės plėtros tarybos
(toliau – Taryba) sudėtis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 pakeitimo
įstatymo 11 straipsnio 3 punktu, Nacionalinės regioninės plėtros tarybos:
1) svarsto Regionų plėtros programos, kitų Vyriausybės tvirtinamų planavimo dokumentų,
kurių įgyvendinimas gali turėti poveikį regionų plėtrai, projektus; teikia Vyriausybei ir Vidaus
reikalų ministerijai išvadas dėl šių dokumentų;
2) svarsto norminių teisės aktų, kurių įgyvendinimas turės poveikį regionų plėtrai, projektus
ir dėl jų parengtas numatomo poveikio vertinimo išvadas, teikia Vyriausybei ir Vidaus reikalų
ministerijai išvadas ir pasiūlymus dėl šių dokumentų;
3) svarsto šios dalies 1 punkte nurodytų planavimo dokumentų įgyvendinimo pažangą,
prireikus teikia Vyriausybei ir Vidaus reikalų ministerijai pasiūlymus dėl šių dokumentų
tobulinimo;
4) svarsto kitus nacionalinės regioninės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimus.

Lietuvos profesinė sąjunga ,,Solidarumas” delegavo savo atstovus į nacionalinę ir regionines plėtros tarybas:

vair ric

Nacionalinė regioninės plėtros taryba – Ričardas Garuolis, LPS ,,Solidarumas” generalinis sekretorius,

Alytaus regiono plėtros taryba – Jolanta Miliauskė, Alytaus profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkė,

edita morkuniene ofi

Kauno regiono plėtros taryba – Edita Morkūnienė, Kauno krašto profesinės sąjungos ,,Solidarumas” pirmininkė

dkvedaraite

Marijampolės regiono plėtros taryba – Daiva Kvedaraitė, LPS ,,Solidarumas” projektų vadovė

Vilniaus regiono plėtros taryba – Jovita Pretzsch, LPS ,,Solidarumas” pirmininkės pavaduotoja

ir t.t.

0 komentaras
0

Palikti komentarą