Dėl papildomų atostogų profesinių sąjungų nariams

autorius Jovita

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“ sulaukia klausimų dėl 2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatų įgyvendinimo. Vienas dažniausių klausimų – dėl profesinės sąjungos nariui šioje sutartyje numatytos teisės gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti įgyvendinimo.
2021 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties 7 punkte nustatyta, kad šios sutarties galiojimo laikotarpiu profesinės sąjungos narys turi teisę gauti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant už jas jo vidutinį darbo užmokestį.
Minėta sutartis nekonkretizuoja sveikatos gerinimo sąvokos. Siekiant įvertinti šios nuostatos prasmę ir apimtį, rekomenduojame atsižvelgti į Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo preambulėje įtvirtintą nuostatą, kad sveikata – tai ne tik ligų ir fizinių defektų nebuvimas, bet ir fizinė, dvasinė bei socialinė žmonių gerovė. Analogiškai sveikata apibrėžta ir šio įstatymo 2 straipsnio 27 dalyje.
Pažymėtina, kad 2021 metų nacionalinė kolektyvinė sutartis nenustato aptartos nuostatos įgyvendinimo tvarkos, todėl teisė į atitinkamą laiką sveikatai gerinti galėtų būti įgyvendinama įstaigoje nustatyta ir / arba su darbdaviu aptarta tvarka.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” teisininkė Lina Bertlingė

0 komentaras
0

Palikti komentarą